Fotbollssymposium för kvinnor

Med start i början av 2020 har StFF initierat flera tillfällen för tränare att utveckla sina kunskaper. I februari hölls det första tränarsymposiet med både kvinnor och män. 2021 satte pandemin stopp för ett nytt. 2022 lades riktning om och ett unikt Fotbollssymposium riktat till kvinnor såg sitt ljus.

Under hösten 2019 diskuterade StFF flitigt behovet av ett eget tränarsymposium och trots kort om tid, lyckades projektgruppen engagera en imponerande samling föreläsare. Förbundskapten för Sveriges damlandslag Peter Gerhardsson, förbundskapten för Finlands damlandslag Anna Signeul (som tyvärr blev sjuk), Svenska Fotbollförbundets tränarutbildare Anders Bengtsson, perceptionsanalytikern Osama Abbas och Svenska Fotbollsakademins utbildningschef Ali Amini levererade storartat och deras föreläsningar var alla mycket uppskattade.

Läs om premiärsymposiet

När pandemin spred sig över världen och i princip alla evenemang med fler deltagare än åtta ställdes in, fanns ingen chans till någon uppföljning 2021. Istället föddes idén om att skapa ett symposium riktat till kvinnor där vi skulle ha olika inriktningar för att nå så många som möjligt. Drygt 100 kvinnor samlades på Quality Hotel Friends i Solna för att bland andra lyssna på starka kvinnor som Kristina Landgren Carestam, Victoria Escobar och Milou Werth, men även på män som Chris Härenstam och Calle Barrling.

Läs mer om det första Fotbollssymposiet riktat till kvinnor

Nu är tanken att det varje år ska bli ett liknande tillfälle för att samla kvinnor för att på så sätt få en mer jämställd som vi tror är vägen till en mer jämlik fotboll.

StFF:s tydligare har sedan 2020 även en tydligare inriktning mot fotbollsutveckling som har lett till fler tillfällen till förkovran för distriktets tränare:

StFF:s Tränarnätverk för kvinnor

Fortbildning för tränare

Vid frågor Fotbollssymposium och tränarnärverk för kvinnor kontakta:

Vid frågor om tränarutveckling, kontakta: