Tävlingsutvecklingskommittén

Tävlingsutvecklingskommittén (TUK)
Kristina Långström, ordförande, e-post
Mikael Thorstensson, ordförande, e-post
Åsa Tornberg
Lisa Knapp
Jonas Bodin
Kenneth Öberg, adj

Sekreterare: