Fotbollsforum

Stockholms Fotbollförbund uppfattar med glädje en stor vilja bland våra föreningar att utveckla och påverka. Med det följer behovet av ett forum för diskussion. Med anledning av detta har riktade mötesforum skapats, vi kallar dem Fotbollsforum.

Tanken är att föreningar med lika eller snarlika utmaningar träffas för att diskutera gemensamma frågor. StFF tar del av många spelarutvecklingsfrågor; vid möten med TUK (Tävlingsutvecklingskommittén), vid utbildningar och fortbildningar medan andra kommer via inspel spontant, i möten eller genom föreningsbesök. Fotbollsavdelningen vill vara såväl proaktiva som kommunikativa varför vi gärna besöker, bjuder in och träffar föreningar och föreningsledare så ofta som möjligt.

Till Fotbollsforumen bjuds distriktets föreningar in i fem olika grupper; Alliansföreningarna (flickor respektive pojkar), 20 största pojkföreningarna, 15 största flick- och damföreningarna, föreningar i storleksordningen 21-40 samt föreningar i storleksordningen 41-60. Målgrupperna för forumen är föreningschefer, sportchefer, utbildningsansvariga eller personer med motsvarande roll i föreningen.

Ett annat forum för att utveckla sporten är Barn- och ungdomskonferensen vars premiär var i slutet av augusti 2021.