Föreningsutvecklingskommittén

Föreningsutvecklingskommittén (FUK)

Mattias Lindström, ordförande, e-post
Lars-Erik Karlsson
Tess Fremin
Elina Erenrot
Mats Lundholm, adj.
Robert Frinell, adj.

Sekreterare: