Förening

Stockholms Fotbollförbund har som uppdrag att stötta föreningarna i deras utvecklingsarbete.

Att arbeta aktivt med sin föreningsutveckling gör att vi tillsammans skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. För att få alla att trivas och må bra och nå sin fulla potential oavsett ambitionsnivå är det viktigt att föreningen har en väl fungerande organisation, utbildade ledare, en levande policy och en spelarutbildningsplan som ligger till grund för arbetet. På så vis skapar vi attraktiva föreningar där alla vill vara med.

Tillsammans gör vi Stockholmsfotbollen bättre!