Jämställdhet

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Så lyder Stockholmsfotbollens vision.

Vi har en fantastisk verksamhet idag inom Stockholmsfotbollen men den kan bli ännu bättre och det genom att öka antal kvinnor inom vår verksamhet och framförallt på tränarsidan. Både kvinnor och män är viktiga i barns- och ungdomars fotbollsmiljöer och flera rapporter visar att barn som haft kvinnliga tränare stannar kvar längre inom idrotten. Ledarstaber som består av både kvinnor och män skapar ett mer flexibelt och dynamiskt ledarskap vilket ger våra barn och ungdomar ännu bättre verksamhet. Våra barn behöver förebilder från bägge könen som de kan ta med sig på fotbollsplan men även utanför i andra sammanhang.

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Så lyder Stockholmsfotbollens vision.

Vi har en fantastisk verksamhet idag inom Stockholmsfotbollen men den kan bli ännu bättre och det genom att öka antal kvinnor inom vår verksamhet och framförallt på tränarsidan. Både kvinnor och män är viktiga i barns- och ungdomars fotbollsmiljöer och flera rapporter visar att barn som haft kvinnliga tränare stannar kvar längre inom idrotten. Ledarstaber som består av både kvinnor och män skapar ett mer flexibelt och dynamiskt ledarskap vilket ger våra barn och ungdomar ännu bättre verksamhet. Våra barn behöver förebilder från bägge könen som de kan ta med sig på fotbollsplan men även utanför i andra sammanhang.

Har du frågor om jämställdhet kontaktar du:

Läs om Svenska FF:s initiativ för att öka antal tjejer och kvinnor som ledare och tränare inom svensk fotboll.

Stockholms Fotbollförbund har lanserat 50/50-fonden, ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm. Huvudsamarbetspartner för initiativet är Ellevio som därmed tar ytterligare ett grepp i sin satsning på unga tjejer.

Stockholms FF och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt i föreningar som verkar i distriktets verksamhetsområde. Stockholms FF:s styrka är att kunna dela ut det ekonomiska bidraget nära föreningen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet. Stockholms FF:s strategiska fokusområde är att leverera visionen: "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar".

Exempel på ansökningar:

  • Projekt som syftar till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden
  • Initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare
  • Initiativ för att rekrytera och behålla kvinnliga ledare
  • Projekt som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll

Ladda ner broschyren om 50/50-fonden

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

Ellevio - ditt elnätsbolag - vi tar elen hem till dig

Under 2020 startade Stockholms FF två nätverk för att öka antalet kvinnliga tränare och förtroendevalda.

Besök av fotbollsskolor för att träffa mammor till barn som ska börja spela fotboll är ytterligare ett nystartat projekt för att antalet kvinnliga ledare ska öka.

För att öka jämställdheten har vi även skrivit om andra projekt som föreningar har genomfört för könsfördelningen ska bli mer jämn. 

Följande artiklar publicerades under 2020:

"Vi gör mer och bättre för tjejerna"
IF BP lanserar jämställd sponsring
Begynnande jamställdhetsarbete i Karlbergs BK
Flickalliansen främjar gemenskap och utveckling
Kollegor och seriekonkurrenter
Träningen en oas för Enebybergs damlag
FairPay verkar för en jämställd idrott
Årsberättelsen 2019 - jämställdhet
Jämställdhet - Hur börjar man?