Jämställdhet

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Så lyder Stockholmsfotbollens vision.

Vi har en fantastisk verksamhet idag inom Stockholmsfotbollen men den kan bli ännu bättre och det genom att öka antal kvinnor inom vår verksamhet och framförallt på tränarsidan. Både kvinnor och män är viktiga i barns- och ungdomars fotbollsmiljöer och flera rapporter visar att barn som haft kvinnliga tränare stannar kvar längre inom idrotten. Ledarstaber som består av både kvinnor och män skapar ett mer flexibelt och dynamiskt ledarskap vilket ger våra barn och ungdomar ännu bättre verksamhet. Våra barn behöver förebilder från bägge könen som de kan ta med sig på fotbollsplan men även utanför i andra sammanhang.

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Så lyder Stockholmsfotbollens vision.

Vi har en fantastisk verksamhet idag inom Stockholmsfotbollen men den kan bli ännu bättre och det genom att öka antal kvinnor inom vår verksamhet och framförallt på tränarsidan. Både kvinnor och män är viktiga i barns- och ungdomars fotbollsmiljöer och flera rapporter visar att barn som haft kvinnliga tränare stannar kvar längre inom idrotten. Ledarstaber som består av både kvinnor och män skapar ett mer flexibelt och dynamiskt ledarskap vilket ger våra barn och ungdomar ännu bättre verksamhet. Våra barn behöver förebilder från bägge könen som de kan ta med sig på fotbollsplan men även utanför i andra sammanhang.

Läs om Svenska FF:s initiativ för att öka antal tjejer och kvinnor som ledare och tränare inom svensk fotboll.

Stockholms Fotbollförbund har lanserat 50/50-fonden, ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm. Huvudsamarbetspartner för initiativet är Ellevio som därmed tar ytterligare ett grepp i sin satsning på unga tjejer.

Stockholms FF och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt i föreningar som verkar i distriktets verksamhetsområde. Stockholms FF:s styrka är att kunna dela ut det ekonomiska bidraget nära föreningen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet. Stockholms FF:s strategiska fokusområde är att leverera visionen: "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar".

Exempel på ansökningar:

  • Projekt som syftar till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden
  • Initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare
  • Initiativ för att rekrytera och behålla kvinnliga ledare
  • Projekt som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

Ellevio - ditt elnätsbolag - vi tar elen hem till dig

2020 startade Stockholms Fotbollförbund två nätverk för kvinnor, en med målgruppen tränare och en för styrelsemedlemmar. Syftet med bägge nätverken är att få fler kvinnor att engagera sig inom fotbollen och det ordnas regelbundna träffar där bland annat föreläsare bjuds in och erfarenhetsutbyten sker. Det finns även en Facebook-grupp för respektive nätverk. Grupperna är privata så du behöver ansöka för att komma med.

Här hittar du Facebook-gruppen för tränare
Här hittar du Facebook-gruppen för förtroendevalda

Samarbetspartners kring nätverken är Folksam.

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök våra samarbetspartners:

Försäkringar och sparande - Folksam

Under 2020 initierade StFF ett projekt där man riktar in sig på mammor till de barn som börjar i fotbollsskolor. Vi har bland annat besökt Värtans IK och Älvsjö AIK för att presentera hur svensk fotboll är uppbyggd, hur StFF arbetar och påvisat fördelar med kvinnor i tränarroller. Samarbetspartner kring Mammor i fotbollsskolor är Ellevio.

Läs om Mammor i Älvsjö AIK:s knatteskola

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

Ellevio - ditt elnätsbolag - vi tar elen hem till dig

För att öka jämställdheten har vi skrivit om projekt som vi eller föreningar har genomfört för könsfördelningen ska bli mer jämn. I nyhetslistan nedan finns även artiklar som inte direkt handlar om jämställdhet, men som knytar an till ämnet.

Läs mer om jämställdhet hos Svenska FF