Digitalisering

En av Stockholms Fotbollförbunds strategier är ”Från idrottskansli till sportkontor” där den underliggande visionen är ”Vi skall vara den mest innovativa och moderna arbetsplatsen inom idrotten”

För att nå dit måste vi arbeta aktivt för att utveckla, förbättra, modernisera och förenkla för att skapa delaktighet och engagemang både inom vår verksamhet och tillsammans med våra föreningar.

Vårt digitaliseringsarbete styrs av:

  • Ständigt ha en organisation som anpassar sig efter verksamhetens behov
  • Kompetensutveckling är en självklar del i vår vardag
  • Utveckla moderna och hållbara processer och tjänster där det digitala är en självklarhet