Förbund

Stockholms Fotbollförbund skall vara den ledande mötesplatsen inom idrotten oavsett sportslig ambition, kön, etnicitet, område.

För att uppnå ett livslångt fotbollsspelande hos våra barn skall vi som förbund skapa välfungerande mötesplatser och forum där man kompletterar och förstärker varandra i ett gemensamt arbete.

Genom att skapa förutsättning och möjligheter för våra föreningar kan de i sin tur erbjuda fotboll för alla på ett jämställt och jämlikt sätt oavsett ambitionsnivå.