Folkhälsa

Svensk fotboll står för över en tredjedel av all idrottsverksamhet i Sverige och samma siffror har Stockholmsfotbollen i Stockholm.

Cirka hundratusen barn och ungdomar är igång året runt, vecka efter vecka, i olika fotbollsaktiviteter. Vi utbildar uppåt tiotusen tränare och domare. Som ett exempel har vår instegskurs i tränarutbildning över 5,5 miljoner utbildningstimmar årligen.

Som enskild aktör och förbund är Stockholms Fotbollförbund störst inom svensk idrott vilket är fantastiskt!

Att vara störst innebär många saker men framförallt att man kan påverka och förändra. De saker vi kan förändra inom vår verksamhet med vår storlek kommer skapa ringar på vattnet ute i samhället då vi interagerar med så många barn, ungdomar, unga vuxna, föräldrar, ledare, politiker, samarbetspartners och många fler. Kan vi få fler barn att fortsätta idrotta längre genom att hela tiden arbeta med utveckling och vara lyhörda kommer detta påverka folkhälsan kort och långsiktigt. Kan vi arbeta aktivt med att förbättra jämlikheten och mångfalden kommer detta öka förståelse och tolerans mellan alla i samhället.

Dessa saker och många fler som vi arbetar med dagligen är en stor del i att förbättra folkhälsan för alla människor direkt eller indirekt.