Arrangera Tränarutbildning futsal

Vill ni arrangera en Tränarutbildning futsal på hemmaplan?

OBS! Behöriga deltagare är de ledare som har genomfört Tränarutbildning C (C1+C2).

Titta först igenom "Checklistan" för vad ni som arrangerande förening behöver göra/tillhandahålla administrativt och praktiskt.

Kontakta: 

Vi ser över och kommer överens om tillgängliga/möjliga datum för ett tillfälle av hela Tränarutbildning futsal hos er. Utbildningsdagarna (dag 1 och 2) ska arrangeras med minst tre veckors mellanrum.

I vår dialog kommer vi även överens om det antal platser ni som förening förfogar över (max 18).

Resterande platser (upp till 24) läggs ut tillgängligt för alla med "Först till kvarn"-principen via Samtliga utbildningar - Stockholm (stff.se).

Tre veckor innan kursstart registrerar ni som arrangerande förening era anmälda ledare till de överenskomna platserna.
Föreningen har även möjlighet till "först till kvarn-platserna" om dessa inte har fulltecknats.

Med detta upplägg finns möjligheter att bevilja ekonomiska medel ifrån
Projektstöd IF, som täcker kostnaden för samtliga 24 deltagare samt för våra utsända tränarutbildare. Föreningen erhåller då även en stödsumma för omkostnader så som lokal- och planhyra samt förtäring.

Önskar föreningen ett "eget" tillfälle

Om föreningen vill arrangera ett "eget" tillfälle med förfogande över samtliga 24 platser, bokar vi in det enligt ovan utifrån tillgängliga/möjliga datum och vi tillsätter tränarutbildare ifrån Stockholms Fotbollförbund. Kostnaden för föreningen är då 32 500kr.

Program:
Program - Tränarutbildningfutsal.pdf