Tränarutbildning C

Välkommen till Tränarutbildning C!

Din insats som ledare och tränare är viktig och betyder mycket för svensk barn- och ungdomsfotboll. Fotbollen myllrar av liv och glädje – tiotusentals barn och ungdomar tränar, spelar och kämpar på våra planer och idrottsplatser runt om i landet – varje dag. Våra barn och ungdomar behöver och förtjänar kunniga och ansvarsfulla tränare som kan inspirera alla små spelare till ett livslångt fotbollsintresse.

Våra barn och ungdomar har rätt till en god och omtänksam vägledning in i fotbollen där var och en respekteras och bemöts på allra bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Var man än kommer ifrån har man rätt att få utöva vår sport, där välutbildade och ansvarsfulla tränare leder verksamheten. Barnrättsperspektivet och FN:s barnkonvention är vår utgångspunkt.

I utbildningen Tränarutbildning C – barnfotboll 6–12 år får du

  • en introduktion till den svenska fotbollsrörelsen
  • veta vad vi står för och vilka värderingar som står i centrum
  • lära dig hur barns fysiska, psykiska och sociala utveckling ser ut
  • lära dig vad som är viktigt att tänka på i träningen
  • en gedigen grund att stå på i kunskapen om själva spelet och hur du organiserar roliga, enkla och genomtänkta träningspass
  • lära dig hur du stimulerar barns och ungdomars lärande och hur du bäst kommunicerar och leder dem i sin utveckling
  • lära dig vad leken betyder för lärandet och hur du skapar en varm och trygg miljö där varje enskild spelare står i centrum och alla spelare är lika viktiga

Vi vill att du ska kunna känna dig bekväm och trygg när du möter dina spelare. Under utbildningen får du möjlighet att lyssna, diskutera och delta i moment där dina synpunkter är viktiga, oavsett vilken fotbollserfarenhet du har. Målsättningen är att alla deltagare ska växa i sin förmåga och trygghet att leda våra yngsta fotbollsspelare.

Vi hoppas också att du efter denna tränarutbildning känner dig motiverad att fortsätta med nästa kursnivå, B Ungdom eller UEFA B.

I den kursen får du möjlighet att ta ytterligare steg i din utveckling som tränare och ledare.

Arrangera egen tränarutbildning C

PRISLISTA – kurser hos StFF

Tränarutbildning C 

0 kr (Subventionerad via Projektstöd IF ordinarie pris 2 800 kr)

C1 - 0 kronor (subventionerad via Projektstöd IF, ordinarie pris 2 000 kr / deltagare)

C2 - 0 kronor (subventionerad via Projektstöd IF, ordinarie pris 800 kr / deltagare)

Tränarutbildning B ungdom

3 900 kr per deltagare

B ungdom 1 - 2 400 kr / deltagare

B ungdom 2 - 1 500 kr / deltagare

Tränarutbildning A ungdom

4 700 kr per deltagare

UEFA B

18 000 kr per deltagare

Målvaktstränarutbildning D

0 kr (Subventionerad via Projektstöd IF )

Målvaktstränarutbildning B

2 200 kr per deltagare

MV B1 - 1400 kr / deltagare

MV B2 - 800 kr / deltagare

Tränarutbildning Futsal

2 800 kr per deltagare

Föreningsintern kurs

Tränarutbildning C

34 500 kr / 24 deltagare