Tränarutbildning A ungdom

Välkommen till Tränarutbildning A ungdom!

Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning A Ungdom vänder sig till alla ungdomstränare med ambition att leda och coacha sina spelare med moderna lärandemetoder och högsta kvalitet när det gäller träningsinnehåll och individuell uppföljning, allt för att uppnå optimerad utveckling och nöjda spelare.

Dagens unga spelare ställer höga krav på träningsinnehåll, coachning och individuell uppföljning och återkoppling. En noggrant planerad verksamhet med hög kvalitet i alla delar är ett måste för att uppnå bästa möjliga resultat.

Tränarutbildning A Ungdom erbjuder en komplett kursplan med de senaste rönen inom fotbollspsykologi och fotbollsfys samt när det gäller spelet och tränarens coachning under match. Innehållet riktar sig i första hand till tränare för spelare i de övre tonåren, men det är i högsta grad användbart för tränare som är ansvariga för yngre spelare.

Kursen utgör ett fullgott alternativ till UEFA Elite Youth A och har samma målsättning – att ge tränare möjlighet att stödja sina ungdomsspelare i deras utveckling och möta spelarnas krav på bästa möjliga träning, matchning och vägledning.

Kursen innebär en progression i förhållande till innehållet i Tränarutbildning B Ungdom och UEFA B. Även tränare med diplom från högre kurser är välkomna att delta eftersom Tränarutbildning A Ungdom utgör ett viktigt kompetenstillskott för alla tränare.

I likhet med alla andra tränarkurser blir ditt lärande allra bäst i en kursmiljö där du delger dina kurskamrater dina erfarenheter och på olika sätt bidrar med delaktighet, entusiasm och hög ambition. Tillsammans med Tränarutbildarna skapar du och de övriga deltagarna en lärande fotbollsmiljö av hög klass.

Program:

Tränarutbildning A ungdom

 

PRISLISTA – kurser hos StFF

Tränarutbildning C 

0 kr (Subventionerad via Projektstöd IF ordinarie pris 2 800 kr)

C1 - 0 kronor (subventionerad via Projektstöd IF, ordinarie pris 2 000 kr / deltagare)

C2 - 0 kronor (subventionerad via Projektstöd IF, ordinarie pris 800 kr / deltagare)

Tränarutbildning B ungdom

3 900 kr per deltagare

B ungdom 1 - 2 400 kr / deltagare

B ungdom 2 - 1 500 kr / deltagare

Tränarutbildning A ungdom

4 700 kr per deltagare

UEFA B

18 000 kr per deltagare

Målvaktstränarutbildning D

0 kr (Subventionerad via Projektstöd IF )

Målvaktstränarutbildning B

2 200 kr per deltagare

MV B1 - 1400 kr / deltagare

MV B2 - 800 kr / deltagare

Tränarutbildning Futsal

2 800 kr per deltagare

Föreningsintern kurs

Tränarutbildning C

34 500 kr / 24 deltagare