Arrangera Målvaktstränarutbildning D

Vill ni arrangera en Målvaktstränarutbildning D på hemmaplan?

OBS! Denna utbildning erbjuds som ett tillägg till Tränarutbildning C.
Behöriga deltagare är de ledare som har genomfört Tränarutbildning C (C1+C2).

Titta först igenom "Checklistan" för att se vad ni som arrangerande förening behöver göra/tillhandahålla administrativt och praktiskt.

Kontakta: 

Vi ser över och kommer överens om tillgängliga/möjliga datum för ett tillfälle av  Målvaktstränarutbildning D hos er.

I vår dialog kommer vi även överens om antalet platser ni som förening förfogar över (max 18).

Resterande platser (upp till 24) läggs ut tillgängligt för alla med "Först till kvarn"-principen via Samtliga utbildningar - Stockholm (stff.se)

Tre veckor innan kursstart registrerar ni som arrangerande förening era anmälda ledare till de överenskomna platserna. Föreningen har även möjlighet till "först till kvarn-platserna" om dessa inte har fulltecknats.

Med detta upplägg finns möjligheter att bevilja ekonomiska medel ifrån
Projektstöd IF, som täcker kostnaden för samtliga 24 deltagare samt för våra utsända tränarutbildare. Föreningen erhåller då även en stödsumma för omkostnader såsom lokal- och planhyra samt förtäring.

Önskar föreningen ett "eget" tillfälle

Om föreningen önskar arrangera ett eget tillfälle med förfogande över samtliga 24 platser, bokar vi in det enligt ovan utifrån tillgängliga/möjliga datum och vi tillsätter tränarutbildare ifrån Stockholms Fotbollförbund. Kostnaden för föreningen är då 16 000kr.

Program:

MV-D.pdf