Målvaktstränarutbildning C

Välkommen till Målvaktstränarutbildning C-diplom!

MV-C
MV-C är en 1 dags utbildning + webbuppgifter

Den gemensamma dagen sker på Stockholms Fotbollförbunds kansli.

Före den gemensamma dagen får du kurslitteraturen skickad till dig
och vi kräver att du genomför webbuppgifterna innan den gemensamma dagen.

Mer information finns att läsa i utbildningens webbmiljö fogis.se/mvc

_______________________________________________________

MV-B
MV-B är en 2 dagars utbildning + webbuppgifter

De två gemensamma dagarna sker på Stockholms Fotbollförbunds kansli.

Dagarna kommer att vara uppdelade i två tillfällen då du skall
genomföra webbuppgifter mellan de två gemensamma tillfällena.

För att delta på gemensam dag 2 kräver vi att du genomför webbuppgifterna
som du får i uppgift vid dag 1

Mer information finns att läsa i utbildningens webbmiljö fogis.se/mvb

_______________________________________________________

MV-A (samt MV-UEFA A)

Utbildningarna arrangeras av Svenska Fotbollförbundet
och du kan läsa mer om dessa utbildningar på
Svenska Fotbollförbundets hemsida

_______________________________________________________

Övergångsregler ifrån tidigare Målvaktstränarutbildning

Tidigare utbildning >>>> Du fortsätter här

Målvakt Bas 1 >>>>>>>>>Målvakt B – Diplom

Målvakt Bas 2 >>>>>>>>>Målvakt A – Diplom

Målvakt Bas Diplom >>>>>Målvakt A – Diplom

I SvFF:s framtidsplaner finns en fortsatt anpassning till UEFA:s gemensamma utbildningssystem, som också innebär en officiell målvaktstränarutbildning med direkt koppling till UEFA:s elitklubblicens. Framtida planer om en UEFA-licens för målvaktstränare (UEFA A)

Det betyder med stor sannolikhet att även målvaktstränare på nationell elitnivå, inom en inte alltför avlägsen tidsrymd, kommer att behöva ha den högsta målvaktstränarutbildningen (licens) det vill säga liknande de krav som nu gäller för ansvariga lagtränare

SvFF återkommer i ärendet, då diskussionerna om en sådan utbildning precis påbörjats. En bärande tanke inom UEFA är dock att målvaktstränare bör ha genomgått lagtränarutbildningens officiella B-diplom, som en grundkompetens utöver den specifika målvaktsutbildningen.

Leken är för alla barn både ett grundbehov och en självklarhet.
En av tränarens viktigaste uppgifter är att ta tillvara och förstärka barnens leklust och glädje. I en lekfull miljö lärs olika moment där verksamheten och metoderna tar hänsyn till den individuella utvecklingen. Med ett positivt ledarskap, där varje individ står i centrum, överför vi goda normer, värderingar och attityder.

Fotboll är en lagidrott som bygger på samarbete. Tillfredsställelsen och glädjen av att prestera något tillsammans är för de flesta den viktigaste drivkraften.

Barnfotbollen ska ses som en period då alla ges möjlighet att lära och utveckla spelets viktigaste grundmoment. Variation i träningen betyder bland annat att samtliga får pröva olika positioner i såväl träning som match.

Enligt Svenska Fotbollförbundets riktlinjer ska målvaktsspelet vara ett naturligt inslag för alla i 5 mot 5- och 7 mot 7-fotbollen. Varje barn ska få möjlighet att träna de specifika målvaktsfärdigheterna och föreningarna har skyldighet att ställa upp med kvalificerade tränare. Bred motorisk rörelseskolning och koordinationsträning är att föredra framför tidig specialisering.

Efter hand som några barn i en åldersgrupp väljer att vara målvakt, vanligtvis vid övergången till 11 mot 11-fotboll, blir specialträningen en naturlig och självklar del av verksamheten.

Välkommen till Fotbollens Målvaktstränarutbildning C-diplom som bland annat tar upp hur målvaktsträningen för de yngre åldersgrupperna kan planeras och genomföras, vilka metoder som bör användas beroende på barnens utveckling samt lekens betydelse för inlärningen.

Arrangera Målvaktstränarutbildning D

PRISLISTA – kurser hos StFF

Tränarutbildning C 

0 kr (Subventionerad via Projektstöd IF ordinarie pris 2 800 kr)

C1 - 0 kronor (subventionerad via Projektstöd IF, ordinarie pris 2 000 kr / deltagare)

C2 - 0 kronor (subventionerad via Projektstöd IF, ordinarie pris 800 kr / deltagare)

Tränarutbildning B ungdom

3 900 kr per deltagare

B ungdom 1 - 2 400 kr / deltagare

B ungdom 2 - 1 500 kr / deltagare

Tränarutbildning A ungdom

4 700 kr per deltagare

UEFA B

18 000 kr per deltagare

Målvaktstränarutbildning D

0 kr (Subventionerad via Projektstöd IF )

Målvaktstränarutbildning B

2 200 kr per deltagare

MV B1 - 1400 kr / deltagare

MV B2 - 800 kr / deltagare

Tränarutbildning Futsal

2 800 kr per deltagare

Föreningsintern kurs

Tränarutbildning C

34 500 kr / 24 deltagare