Målvaktstränarutbildning B

Välkommen till Målvaktstränarutbildning B-diplom!

MV-C
MV-C är en 1 dags utbildning + webbuppgifter

Den gemensamma dagen sker på Stockholms Fotbollförbunds kansli.

Före den gemensamma dagen får du kurslitteraturen skickad till dig
och vi kräver att du genomför webbuppgifterna innan den gemensamma dagen.

Mer information finns att läsa i utbildningens webbmiljö fogis.se/mvc

_______________________________________________________

MV-B
MV-B är en 2 dagars utbildning + webbuppgifter

De två gemensamma dagarna sker på Stockholms Fotbollförbunds kansli.

Dagarna kommer att vara uppdelade i två tillfällen då du skall
genomföra webbuppgifter mellan de två gemensamma tillfällena.

För att delta på gemensam dag 2 kräver vi att du genomför webbuppgifterna
som du får i uppgift vid dag 1

Mer information finns att läsa i utbildningens webbmiljö fogis.se/mvb

_______________________________________________________

MV-A (samt MV-UEFA A)

Utbildningarna arrangeras av Svenska Fotbollförbundet
och du kan läsa mer om dessa utbildningar på
Svenska Fotbollförbundets hemsida

_______________________________________________________

Övergångsregler ifrån tidigare Målvaktstränarutbildning

Tidigare utbildning >>>> Du fortsätter här

Målvakt Bas 1 >>>>>>>>>Målvakt B – Diplom

Målvakt Bas 2 >>>>>>>>>Målvakt A – Diplom

Målvakt Bas Diplom >>>>>Målvakt A – Diplom

I SvFF:s framtidsplaner finns en fortsatt anpassning till UEFA:s gemensamma utbildningssystem, som också innebär en officiell målvaktstränarutbildning med direkt koppling till UEFA:s elitklubblicens. Framtida planer om en UEFA-licens för målvaktstränare (UEFA A)

Det betyder med stor sannolikhet att även målvaktstränare på nationell elitnivå, inom en inte alltför avlägsen tidsrymd, kommer att behöva ha den högsta målvaktstränarutbildningen (licens) det vill säga liknande de krav som nu gäller för ansvariga lagtränare

SvFF återkommer i ärendet, då diskussionerna om en sådan utbildning precis påbörjats. En bärande tanke inom UEFA är dock att målvaktstränare bör ha genomgått lagtränarutbildningens officiella B-diplom, som en grundkompetens utöver den specifika målvaktsutbildningen.

Svenska Fotbollförbundets Målvaktstränarutbildning B-diplom är en fortsättning på introduktionsutbildningen C-diplom. Målvaktstränarens arbete betyder mycket för svensk fotboll i allmänhet och målvaktsspelet i synnerhet. Våra målvakter förtjänar kompetenta tränare som hjälper dem i utvecklingen av sin förmåga, stimulerar deras lärande och bidrar till ett fortsatt intresse för målvaktsspelet.

Kursen är en fördjupning av de områden som finns i C-diplom och behandlar målvaktsspelet från och med 15 års ålder till och med inledningen av seniorverksamheten. Lärandet och olika psykologiska faktorer som förekommer i fotboll tas upp i ett större perspektiv.

I avsnitten om det kollektiva anfallsspelet och försvarsspelet samt omställningar får deltagaren en omfattande redogörelse för spelets olika skeden.

Målvaktens uppgifter; i anfallsspelet (delta i speluppbyggnaden och vid kontring), i försvarsspelet (förhindra motståndarna att avsluta och rädda avslut), finns med som teman i ett omfattande övningsförråd. Lagets försvarsspel vid fasta situationer och lagets sätt att spela enligt utgångspositioner, spelartyper och roller, det vill säga lagets spelsystem, uppmärksammas i separata avsnitt.

Ju äldre spelarna blir desto mer blir det matchen som styr innehållet i träningen. Hur målvaktstränaren kan analysera målvaktsspelet under matcher från helheten ner till detaljerna beskrivs på ett utförligt sätt liksom hur målvaktstränaren kan använda analysen som underlag vid träningsplaneringen.

Den del av kursen som behandlar fysisk träning präglas av att målvaktsträning och fysisk träning bör integreras. Målvaktsspelet står i centrum med utgångspunkt från vilka krav spelet ställer på målvakten.

Även i denna kurs finns ett gediget webbmaterial som inspirationskällor – fördjupande intervjuer, filmer, övningar och hela träningspass.

Precis som i C-diplom står svensk fotbolls värdegrund i centrum. Alla är välkomna i en tillgänglig verksamhet präglad av kvalitet, ansvarskänsla och omtänksamhet.

PRISLISTA – kurser hos StFF

Tränarutbildning C 

0 kr (Subventionerad via Projektstöd IF ordinarie pris 2 800 kr)

C1 - 0 kronor (subventionerad via Projektstöd IF, ordinarie pris 2 000 kr / deltagare)

C2 - 0 kronor (subventionerad via Projektstöd IF, ordinarie pris 800 kr / deltagare)

Tränarutbildning B ungdom

3 900 kr per deltagare

B ungdom 1 - 2 400 kr / deltagare

B ungdom 2 - 1 500 kr / deltagare

Tränarutbildning A ungdom

4 700 kr per deltagare

UEFA B

18 000 kr per deltagare

Målvaktstränarutbildning D

0 kr (Subventionerad via Projektstöd IF )

Målvaktstränarutbildning B

2 200 kr per deltagare

MV B1 - 1400 kr / deltagare

MV B2 - 800 kr / deltagare

Tränarutbildning Futsal

2 800 kr per deltagare

Föreningsintern kurs

Tränarutbildning C

34 500 kr / 24 deltagare