Arrangera tränarutbildning

I formuläret nedan kan ni som förening inom Stockholms Fotbollförbunds distrikt anmäla ert intresse för att arrangera tränarutbildning SvFF D och/eller UEFA C.

Vänligen läs igenom dokumentet Arrangera SvFF D
Där framgår information om upplägg, platstillgång och en checklista över vad ni som arrangerande förening behöver tillhandahålla. Ni behöver kunna uppfylla checklistan för att kunna vara arrangör för SvFF D.

Vänligen läs igenom dokumentet Arrangera UEFA C
Där framgår information om upplägg, platstillgång och en checklista över vad ni som arrangerande förening behöver tillhandahålla. Ni behöver kunna uppfylla checklistan för att kunna vara arrangör för UEFA C.

Avseende SvFF D 
Intresserade föreningar kommer att erbjudas datumalternativ utifrån ett ”först till kvarn” utskick för nästkommande höst eller vårsäsong. Vilket vanligtvis sker kring maj månad för möjligheter kommande höst och i november för möjligheter kommande vår. I nuläget tillhandahålls cirka 70 SvFF D-tillfällen under ett år via föreningsarrangerande. 

Avseende UEFA C 
Här ser vi över aktuella föreningar utifrån inkomna intresseanmälningar  bland annat för att skapa en geografisk spridning över de tillfällen som vi arrangerar i föreningsmiljö under säsongen. I nuläget tillhandahålls 5 UEFA C under ett år via föreningsarrangerande. Tillfrågande sker vanligtvis under april-maj för möjligheter kommande höst och i oktober-november för kommande vår.

Vid frågor:
kontakta tranarutbildning@stff.se

Arrangera tränarutbildning

Vi anmäler vårt intresse för att arrangera: