Fortbildningar

Utanför den ordinarie utbildningsstegen arrangerar Stockholms FF även en rad olika fortbildningskurser för tränare.

UTBILDNINGSVECKOR 2021 (RF-SISU / StFF)

Digitala utbildningar i samarbete med RF-SISU Stockholm under v.45 och v.46.

Regelbundna fysiska träffar där ett specifikt tema diskuteras i samband med morgonkaffet. Anmälan sker tillfälle för tillfälle. 

Inbjudan till frukostseminarium den 25 november

Som en ny fortbildningsinsats arrangerar StFF projektet ”Tränarakademin”. Tränarakademin erbjuder ett begränsat antal ambitiösa tränare möjlighet att ta ytterligare kliv i sin utveckling tillsammans med likasinnade. Gruppen träffas regelbundet under 2022 och behandlar olika delar av tränarskapet.

Spelformsutbildningar arrangeras digitalt, med StFF som avsändare. Möjligheter finns även för föreningar att arrangera i hemmiljön.

Mer info kommer inom kort!

I samarbete med Alliansen (AIK, HIF, DIF och BP) arrangerar StFF en löpande fortbildningsserie där föreningarna som ligger längst fram i distriktet presenterar sin verksamhet och utbildningsfilosofi i teori och praktik där tränarskap står i fokus.

I september 2019 stod AIK som värd för den första utbildningen. Året efter samma dag som Sverige stängde ner för coronapandemin skulle Djurgården arrangerat en träff i samma anda. Sedan dess har fortbildningsserien legat på is, men nu är det snart dags att starta upp igen.

Mer info kommer inom kort!

StFF arrangerar lättillgängliga digitala fortbildningar inom ett brett spektrum av teman kopplat till tränarskap.

Mer info kommer inom kort!

StFF arrangerar fysiska fortbildningsinsatser inom ett brett spektrum av teman kopplat till tränarskap, med såväl teoretiska som praktiska inslag.

Mer info kommer inom kort!

Möjligheter finns för föreningar att genomföra fortbildningar i hemmiljön, teoretiskt eller praktiskt. Föreningen kontaktar StFF med önskemål om utbildningsinriktning. 

Mer info kommer inom kort!

Vid eventuella frågor, kontakta: