Fortbildningar

Utanför den ordinarie utbildningsstegen arrangerar Stockholms FF även en rad olika fortbildningskurser för tränare.

GEMENSAMMA UTBILDNINGSVECKOR 2022 (RF-SISU / StFF)

Under höstveckorna 45 och 46 (7-20 november) genomför StFF och RF-SISU Stockholm, i samverkan, två gemensamma utbildningsveckor med stor bredd på innehållet och med ambition att erbjuda ett intressant program för flera målgrupper. 

Som en ny fortbildningsinsats arrangerar StFF projektet ”Tränarakademin”. Tränarakademin erbjuder ett begränsat antal ambitiösa tränare möjlighet att ta ytterligare kliv i sin utveckling tillsammans med likasinnade. Gruppen träffas regelbundet under ett kalenderår och behandlar olika delar av tränarskapet.

Läs artikeln "Unga tränare förbättrar Stockholmsfotbollen"
Läs artikeln "Utvecklande miljö för ambitiösa, unga tränare

Spelformsutbildningar arrangeras digitalt, med StFF som avsändare. Möjligheter finns även för föreningar att arrangera i hemmiljön.

Bli föreningens egna spelformsutbildare

Inbjudan till StFF:s spelformsutbildningar

I samarbete med Alliansen (AIK, HIF, DIF och BP) arrangerar StFF en löpande fortbildningsserie där föreningarna som ligger längst fram i distriktet presenterar sin verksamhet och utbildningsfilosofi i teori och praktik där tränarskap står i fokus.

I september 2019 stod AIK som värd för den första utbildningen. Året efter samma dag som Sverige stängde ner för coronapandemin skulle Djurgården arrangerat en träff i samma anda. Sedan dess har fortbildningsserien legat på is, men nu är det snart dags att starta upp igen.

Inbjudan till Alliansens fortbildningsserie 8 september 2022

Inbjudan till Alliansens fortbildningsserie 16 februari 2022

StFF arrangerar lättillgängliga digitala fortbildningar inom ett brett spektrum av teman kopplat till tränarskap.

Digital utbildning: Bollinnehav

Digital utbildning: Rondos

StFF arrangerar fysiska fortbildningsinsatser inom ett brett spektrum av teman kopplat till tränarskap, med såväl teoretiska som praktiska inslag.

Rondos i teori och praktik - 31 augusti 2022

Tränarclinics för flicklagstränare - 31 mars 2022 – Artikel om tränarclinics

Möjligheter finns för föreningar att genomföra fortbildningar i hemmiljön, teoretiskt eller praktiskt. Föreningen kontaktar StFF med önskemål om utbildningsinriktning. 

Vid eventuella frågor, kontakta: