Link

Öppna träningar

Öppna träningar är ett tillfälle där flickor som fyller 14 år under året har möjlighet att komma på en träning med våra spelarutbildare och andra instruktörer från Stockholms FF. Ett tillfälle att få inspiration, pröva nya övningar med nya tränare och träffa nya kompisar. Från och med 2020 kompletteras flickornas öppna träningar med en riktad fortbildning för tränare till 14-årslagen.

Fortbildning för 14-årslagens tränare

Det övergripande målet med fortbildningen är att, genom ett ökat fokus på utveckling av tränarna i ålderskullen, påverka spelarutbildningen positivt. På längre sikt är målet att nå betydligt större antal spelare än vi når genom de öppna träningarna. Fortbildningen är särskilt framtagen för att stödja tränare för spelare som befinner sig i övergången mellan spel på liten och stor 9 mot 9-plan samt 11 mot 11-spel. Vi tar även upp spelares utveckling i förbundsmiljö, ledarskap och tränarskap anpassat till åldersgruppen såväl teoretiskt som praktiskt. För pojkar ersätts Öppna träningar i sin helhet med den riktade fortbildningen för tränare till 14-årslagen.