Future Team

Liksom Svenska FF bedriver Stockholms FF en utvidgad verksamhet för unga spelare med senare fysisk mognad än genomsnittet som kallas för Future Team. Emil Grändås som är fotbollsutvecklare för spelarutbildning pojkar svarar på hur distriktets Future Team-verksamhet ser ut.

Hur ser Stockholms Future Team-verksamhet ut?

Verksamheten ser egentligen ut som vår andra distriktslagsverksamhet. Det som skiljer sig lite är hur vi spelar då vi anpassar vårt spel för att möta lag som är mer fysiskt utvecklade. Det ställer krav på oss att ändra vårt arbetssätt lite grann. Verksamheten bedrivs bara för pojkar det året spelaren fyller 15 år.

Hur tar distriktet ut en Future Team-trupp?

Även här fungerar det på samma sätt som vår övriga verksamhet. Vi scoutar spelare och får in tips på spelare som vi behöver se. 

En Future Team-spelare ska, förutom den fysiska biten, vara distriktlagsmässig i de övriga fotbollsfärdigheterna (tekniskt, spelförståelse och psykologiskt).

Mäts spelarna eller väljs de ut efter längd?

Till första samlingen är vi beroende av att uppskatta spelarna utifrån vad vi ser. Men många av våra klubbar mäter sina spelare och då kan vi såklart använda oss av det för att få in rätt spelare till samlingarna. Vid den första samlingen mäts spelarna efter en metod som heter Khamiis and Roche. Då mäts spelarnas längd, vikt och vi tar in föräldrarnas längd samt att vi har spelarens födelsedata. Sen får man ut ett mått av hur långt en spelare har kommit i sin biologiska mognad.

Har Future Team-laget lika många träningar som det ”vanliga” distriktslaget?

I stort sett, det skiljer sig något men inte mycket.

Spelar distriktets Future Team-lag några matcher?

Future Team-laget spelar lika många matcher. Det brukar vara någon träningsmatch och sen åker ju laget på Utvecklingsläger där man spelar matcher. Distriktets Future Team-lag som deltog 2022 klarade sig alldeles utmärkt mot de mer "traditionella" distriktslagen. 

Hur går våra Future Team-spelare vidare till Future Team-landslaget?

Spelarna kan gå från Rikslägret in i Future Team-landslag men också direkt in från vårt Utvecklingsläger som vi åker på med våra Future Team-spelare. Future Team-landslaget födda 2007 hade 10 av 20 från Stockholm på sin första turnering. Flera spelare gick då från distriktets Future Team in i Future Team-landslaget.

Jobbar våra föreningar med Future Team-verksamhet?

Bland de 4-5 stjärniga akademier jobbas det en del med Bio Bindning där man har koll på spelarnas utveckling och jobbar en del i träning i biologiska åldersgrupper. Utvecklingen går framåt, men det finns fortfarande en del att göra. Kunskapen kring begreppet växer inom hela Stockholmsfotbollen. Denna typ av verksamhet kommer troligtvis att växa framöver.

Varför finns det ingen Future Team-verksamhet för flickor?

Med anledningen av att de flesta flickor har genomgått tillväxtspurten när de första distriktslagen tas ut finns verksamheten bara för pojkar.

Varför är Future Team-verksamheten viktig?

Den är viktigt för att man ser att spelare som sent kommer in i puberteten har en stor nackdel att komma med inom selekterade verksamheter. Detta ger dessa spelare nackdelar kring uppmärksamhet och uppmuntran av tränare och fotbollsutbildning. Man ser också att när spelarna blir äldre jämnar det ut sig, i U21- och A-lagsverksamhet ser man att det i stort sett är utjämnat. Tanken är att ge dessa spelare tillgång till mer utbildning och spel i utmanande miljöer.

Läs mer om Future Team hos Svenska FF

Vid eventuella frågor, kontakta: