Uttagning av spelare till distriktslagen

Distriktslagsuttagningarna görs alltid genom bevakning och samverkan mellan föreningen spelaren tillhör och distriktsförbundskaptenerna kopplade till den aktuella årskullen samt fotbollsutvecklaren. Under hela 14 års-säsongen genomför distriktsförbundskaptenerna och fotbollsutvecklaren ett stort antal besök vid matcher för att se spelare och bygga kontaktnät i föreningarna som ska leda fram till att man i samråd ska kunna hitta de spelare som ligger längst fram i de olika lagen.

Efter distriktsförbundskaptener och fotbollsutvecklaren samlat in information under året kallar de ansvariga på Stockholms FF till de första samlingarna. Genom att inhämta ett bra underlag under säsongen blir den största uppgiften att selektera mellan olika föreningar och inte spelare i en enskild förening.

Under tiden framöver följer de ansvariga årskullen under åren som distriktslagsverksamheten pågår. Fokus ligger både på de spelare som är med på samlingar, men även på spelare som kan komma in senare i verksamheten genom att prestera bra i sina klubblag.