Spelarutbildning

Stockholms FF genomför årligen flertalet olika spelarutbildande insatser för de cirka 800-1 000 flickor och 3 000-3 500 pojkar i respektive årskull (14-17 år) som spelar fotboll i distriktet:

Kommande spelarkurser

Inga planerade kurstillfällen

Kontakta ditt förbund för mer information