Fotboll i grundskolan

Välj fotboll på skoltid i en certifierad grundskola

Syftet med ämnet Fotboll i grundskolan är att:

 • Att öka mängden fysisk aktivitet i skolan genom att skolor medverkar i "Fotboll för alla"
 • Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll
 • Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand
 • Lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning
 • Att stärka samarbetet mellan skolan och föreningslivet i syfte att få fler barn som börjar och fortsätter idrotta i en förening

Att sprida idrottens grundvärderingar såsom Fair Play och allas lika värde

Certifiering

Stockholms Fotbollförbund (StFF) utfärdar ) certifiering av grundskolor med fotbollsprofil. Avsikten med certifieringen är att säkra kvaliteten vid de grundskolor som erbjuder fotbollsprofil.

Krav och förutsättningar för certifiering

 • Nystartade skolor kan inte starta på mer än 1 stjärna - utan ska över tid visa upp en gedigen och fungerande verksamhet innan nästa stjärna lämnas ut
 • Skolorna ska arbeta för stimulerande utbildning för både pojkar och flickor och samtliga positioner på planen - även målvakter ska kunna få en bra utbildning
 • Skolorna ska delta i den obligatoriska fortbildningen årligen med minst 1 instruktör för att få certifiering i form av stjärna/stjärnor

Certifieringssteg

Följande steg finns inom certifieringsstegen för LIU-skolor med högstadium och/eller gymnasieverksamhet i Stockholmsdistriktet.

1 STJÄRNA

 • Ansvarig instruktör ska minst ha B Ungdom som utbildning
 • Studieplan ska finnas och följas
 • 2 träningar/vecka på minst 60 min/pass
 • Tillgång till konstgräsplan

2 STJÄRNOR

 • Tillgång till minst 2 instruktörer med B Ungdom som utbildning
 • 2 träningar/vecka på minst 60 min/pass där minst ett av passen schemaläggs förmiddag
 • Studieplan ska finnas, följas och lämnas in till StFF. Studieplan ska även innehålla teoretiska moment och SvFF:s materialmed rörliga bilder ska användas
 • Tillgång till konstgräsplan + inomhushall/uppvärmd konstgräsplan

3 STJÄRNOR

 • Tillgång till 2 instruktörer där 1 har minst "gamla" Advance eller "nya" Uefa B och 1 minst B Ungdom
 • 2-3 träningspass schemalagda på förmiddagar på minst 80 min/pass
 • Studieplan ska finnas, följas och lämnas in till StFF. Studieplan ska även innehålla teoretiska moment och SvFF:s material med rörliga bilder ska användas
 • Skolan ska samverka med Stockholms Fotbollförbund och närliggande förening
 • Tillgång till konstgräsplan + inomhushall/uppvärmd konstgräsplan

Lista på cerifierade grundskolor

 

Önskar er skola att bli certifierad?

 1. Se över ovanstående kriterier för att bli certifierad skola.
 2. Ta kontakt med Annelie Norén, mobil 073-180 28 56, Annelie Norén

Kontaktperson hos Svenska Fotbollförbundet är: Mika Sankala, mobil 070-346 20 81.