Fotboll i grundskolan

Välj fotboll på skoltid i en profilerad grundskola.

Syftet med ämnet Fotboll i grundskolan är att:

  • Att öka mängden fysisk aktivitet i skolan genom att skolor medverkar i "Fotboll för alla"
  • Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll
  • Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand
  • Lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning
  • Att stärka samarbetet mellan skolan och föreningslivet i syfte att få fler barn som börjar och fortsätter idrotta i en förening

Att sprida idrottens grundvärderingar såsom Fair Play och allas lika värde.

Lista med profilerade grundskolor

SvFF och dess distriktsförbund ger intyg för grundskolor som erbjuder fotbollsprofil och uppfyller SvFF:s kriterier för fotbollsprofilen. Avsikten med intyget är att säkra kvaliteten på de grundskolor som erbjuder profilämnet fotboll. Intyget omprövas inför varje nytt läsår.

Kriterier för intyget

Studieplan

Skolan ska presentera en studieplan med teori och praktik för distriktsförbundet. SvFF:s studieplan “Certifierad grundskola - Fotboll” är SvFF:s rekommendation men skolan kan också presentera en egen studieplan som ska vara en utveckling av SvFF:s studieplan.

Träning

Profilämnet fotboll omfattar minst två lektionspass (teori eller praktik) á 60 min/vecka under hela läsåret.

Lärare/instruktör

Den ansvariga läraren/instruktören planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt ska ha genomgått SvFF:s Tränarutbildning B Ungdom. Läraren/instruktören ska på anmodan av SvFF/SDF delta på årlig fortbildning.

Samverkan

För att erbjuda eleverna en optimal utvecklingsmiljö ansvarar skolan för samverkan med de lokala föreningar som eleverna representerar.

Intyget omprövas inför varje nytt läsår. Ansökan om förnyat intyg kan göras via formuläret (länk nedan). Ansökan går till valt distriktsförbund.

Här hittar du kontaktpersoner för skolansvariga i respektive fotbollsdistrikt.