Ungt Nätverk

StFF:s ungdomskommitté har startat ”Ungt Nätverk” för att där bjuda in föreningarnas unga ledare (15-25 år) till föreläsningar och workshops.

StFF:s Ungdomskommitté bildades i november 2020. De har i workshops skapat sitt egna uppdrag baserat på förbundets strategier men också vad de som unga vill påverka i förbundets verksamhet. 

"Ungt Nätverk” är ett iniitiativ för att där bjuda in föreningarnas unga ledare (15-25 år) till föreläsningar och workshops. Ungdomskommittén vill lyssna på åsikter från Stockholmsfotbollens unga ledare/domare och bjuder in till olika nätverksträffar.

Nätverksträffar 2021

Vår engagerade ungdomskommitté, som snart har funnits i ett år, har nu startat Ungt nätverk och den första träffen med temat ”Engagera mera” som äger rum den 7 november.