Framtidens Fotbollsledare

Stockholms FF arrangerar årligen en längre utbildning för unga fotbollsledare i åldern 16–19 år. Vi har många engagerade och fokuserade unga fotbollstränare/domare i Stockholms fotbollsföreningar och syftet med utbildningen är att hos dessa skapa en bredare kunskap och ett intresse för föreningsfrågor i stort. Syftet är också att visa att de som unga ledare har möjlighet att vara med och påverka föreningens inriktning och aktiviteter. Ett tredje syfte är att utbilda fler organisationsledare till Stockholmsfotbollen.

Mål

Målet är att deltagarna efter utbildningen ska fått fördjupad kunskap om vilka riktlinjer som styr idrotten och fotbollen, hur de kan skapa en trygg miljö genom sitt ledarskap och hur en förening fungerar och hur de kan påverka.

Mentorskap

Till varje deltagare knyts en mentor vars uppgift är att vägleda deltagaren utifrån dennes intressen och hjälpa personen att sätta upp mål för att nå dit han/hon önskar. Mentorn ska även samtala med adepten kring olika frågeställningar, ledarfilosofi och aktuella kurs- och utbildningsuppgifter

Innehåll

Utbildningen sker under åtta månader och är i ständig förändring då hänsyn tas till utvärderingar och tidigare deltagares önskemål. Utbildningen innehåller följande:

Föreningslära, Idrottens strategier och Fotbollens spela, lek och lär. Utbildning i värdegrundsbaserat och normkritiskt ledarskap. Sen ett par år tillbaka har även ett praktiskt pass tillkommit, ”Skapa förutsättningar för lärande” samt ett studiebesök hos en förening för att lyssna på deras spelarutbildning för barn- och ungdomar. (2023 besökte vi Djurgårdens IF)

Ansökan

Ansökningstiden till utbildningen 2023-24 är nu öppen och sista anmälningsdag är den 30 april.

Ansökan sker via föreningen till Kicki Bellander med ett personligt brev och CV från de unga ledare som är aktuella. Sedan sker intervjuer och information löpande fram till sommaren. Utbildningen startar upp i slutet på augusti 2023.

Läs om inbjudan till FFL 2023-24!

Artiklar om FFL:

Mentorn – en viktig källa till kunskap, inspiration och utveckling
Från AGUST till Framtidens fotbollsledare
Uppstart FFL- 10-årsjubileum
FFL-avslutning 2022
Har din förening Framtidens fotbollsledare?
Den blomstertid nu kommer för FFL:arna
Genom självledarskap hjälper Jenny unga ledare

Ansvarig för FFL är: