Framtidens Fotbollsledare

Stockholms FF arrangerar årligen en längre utbildning för unga fotbollsledare i åldern 16-19 år. Vi har många engagerade och fokuserade unga fotbollstränare/domare i Stockholms fotbollsföreningar och syftet med utbildningen är att hos dessa skapa en bredare kunskap och ett intresse för föreningsfrågor i stort. Syftet är också att visa att de som unga ledare har möjlighet att vara med och påverka föreningens inriktning och aktiviteter. Ett tredje syfte är att utbilda fler organisationsledare till Stockholmsfotbollen.

Mål

Målet är att deltagarna efter utbildningen ska fått fördjupad kunskap om vilka riktlinjer som styr idrotten och fotbollen, hur de kan skapa en trygg miljö genom sitt ledarskap och hur en förening fungerar och hur de kan påverka.

Mentorskap

Till varje deltagare knyts en mentor vars uppgift är att vägleda deltagaren utifrån dennes intressen och hjälpa personen att sätta upp mål för att nå dit han/hon önskar. Mentorn ska även samtala med adepten kring olika frågeställningar, ledarfilosofi och aktuella kurs- och utbildningsuppgifter

Innehåll

Utbildningen sker under åtta månader och är i ständig förändring då hänsyn tas till utvärderingar och tidigare deltagares önskemål. Förutom besök på StFF:s stora medlemsmöten Representantskaps- och Årsmötet innehåller utbildningen följande:

Föreningslära, Idrottens strategier och Fotbollens spela, lek och lär. Utbildning i värdegrundsbaserat, normkritiskt och coachande ledarskap. 2020/2021 till kom även ett praktiskt pass i Guided Discovery samt ett studiebesök hos förening för att lyssna på deras spelarutbildning för barn- och ungdomar.

Ansökan

Ansökningstiden till utbildningen 2021-22 har gått och planeras öppna igen i början av 2022.
Ansökan sker med personligt brev och CV från de unga ledare som är aktuella. Sedan sker intervjuer och information. Utbildningen startar upp i september samma år.

Läs om inbjudan till FFL 2021-22!

Ansvarig för FFL är: