En elva med nollåttor

Hur ska Stockholm producera fler herrlandslagsspelare?

Den frågan har en arbetsgrupp brottats med under två år och nu har Du möjlighet att ta del av det som framkommit. Här kan du läsa om hur utvecklingsarbetet gjorts och följa processen samt ta del av de slutsatser och förslag på åtgärder som läggs fram.

Rapporten i tidningsformat har redan skickats till distriktets samtliga föreningar, går också att läsa digitalt här.

Detta ska förhoppningsvis ge oss en bra plattform för att ta de rätta stegen för att utveckla stockholmsfotbollen och på sikt leverera landslagsspelare.

Nu startar arbetet!

Förstudie.pdf

  • Gruppintervjuer
  • Faktainsamling
  • Statistik

September 2012 - Juni 2013

Workshop.pdf

  • Uvecklingsmiljö för 15-19 år

Januari 2014

Sammanfattning.pdf

  • Omvärld
  • Forskning
  • Prioriterade fördjupningar
  • Slutsatser/åtgärder

Juni 2014

 

Handlingsplan.pdf

November 2014