Frågor och svar

Nedan har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna vi får in. Om svaret på din fråga inte finns med så är du välkommen att kontakta kansli@stff.se

3 mot 3

Bollen är i spel under längre perioder, vilket innebär högre aktivitet med sarg/nät än utan.

Spelar utan. Sarg/nät är en rekommendation, men kommer i realiteten inte finns på så många arenor. Dock har StFF en för utlåning om man t ex vill arrangera en matchdag och prova på spel med sarg.

5 mot 5

När målvakten ska spela ut bollen i 5 mot 5 och 7 mot 7 ska motståndarlaget backa till retreat line för att ge målvakt och försvare chansen att börja anfallet med passningar istället för långa kast och utsparkar.

Grundtanken är att spelet ska flyta så mycket som möjligt, så få avbrott som möjligt. Och straffområdet är någon form av begränsning. Vi har inte sett några problem med att målvakter går för långt ut och tar bollen med händerna. Det är oftast snarare tvärtom i dessa åldrar. Och om det skulle ske må det vara hänt, bättre att spelet flyter än att vi har avbrott för frisparkar och annat.

Vid underläge med fyra mål eller mer får laget som ligger under spela med ytterligare en spelare tills ställningen är lika.

Ökar förutsättningar för en jämnare match både anfalls- och försvarsmässigt.

4-målsregeln gäller i 5 mot 5- och 7 mot 7-fotboll.

Ledarna, men domaren kan givetvis vara en resurs.

I 5 mot 5 får målvakten ta bollen med händerna efter bakåtpass. Fr o m 7 mot 7 får målvakten ej ta upp bollen med händerna vid bakåtpass.

Vid 5 mot 5 tillämpas inte inkast utan spelet startas genom att driva eller passa bollen efter marken. Avståndet är alltid fem meter. Alla fasta situationer är indirekta (får ej skjutas direkt i mål). Fr o m 7 mot 7 tillämpas inkast.

Därför att det är en bestraffning som inte hör hemma i så låga åldrar. Det är extremt ovanligt att en spelare i dessa åldrar med flit ruffar på en annan motspelare på ett sådant sätt att det skulle generera en gult eller rött kort.
Och om det mot förmodan skulle uppstå är rekommendationen att byta ut spelaren och prata med spelaren istället för att bestraffa på annat sätt. Det som uppstår är handsituationer och ofrivilliga fällningar och i dessa åldrar är det inte vår uppfattning att dessa ska bestraffas på ett så utpekande sätt som gult eller rött kort. Vi delar ut gröna kort istället.

Denna regel har ett samband med regeln om retreat line. Eftersom det finns många spelbara medspelare nära målvakten finns det ingen anledning att göra en chansartad utspark högt upp på planen. Att endast målvaktsutkast är tillåtet gör att fler spelare blir delaktiga i speluppbyggnaden och får möjlighet att utvecklas.

 

7 mot 7

När målvakten ska spela ut bollen i 5 mot 5 och 7 mot 7 ska motståndarlaget backa till retreat line för att ge målvakt och försvare chansen att börja anfallet med passningar istället för långa kast och utsparkar.

Vid underläge med fyra mål eller mer får laget som ligger under spela med ytterligare en spelare tills ställningen är lika.

Ökar förutsättningar för en jämnare match både anfalls- och försvarsmässigt.

4-målsregeln gäller i 5 mot 5- och 7 mot 7-fotboll.

Ledarna, men domaren kan givetvis vara en resurs.

I 5 mot 5 får målvakten ta bollen med händerna efter bakåtpass. Fr o m 7 mot 7 får målvakten ej ta upp bollen med händerna vid bakåtpass.

Denna regel har ett samband med regeln om retreat line. Eftersom det finns många spelbara medspelare nära målvakten finns det ingen anledning att göra en chansartad utspark högt upp på planen. Att endast målvaktsutkast är tillåtet gör att fler spelare blir delaktiga i speluppbyggnaden och får möjlighet att utvecklas.

 

9 mot 9

Offside-regeln börjar tillämpas i 9 mot 9-matcher

Denna regel har ett samband med regeln om retreat line. Eftersom det finns många spelbara medspelare nära målvakten finns det ingen anledning att göra en chansartad utspark högt upp på planen. Att endast målvaktsutkast är tillåtet gör att fler spelare blir delaktiga i speluppbyggnaden och får möjlighet att utvecklas.

 

Generella frågor

I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll med ett livslångt intresse och fler spelare spelar längre.

År 2014 tillsattes en projektgrupp för att utreda och analysera upprättandet av nya spelformssystem. Projektgruppen såg över de då rådande spelformerna såväl nationellt som internationellt. Med utgångspunkt i spelarutbildningsplanen och i kombination med aktuell forskning testades och analyserades olika alternativ.

Inför säsongen 2018 fanns ett förslag på nya spelformer klart vilket testades i många distrikt under säsongen. Utifrån feedback på hur spelformerna fungerade i praktiken gjordes sedan ytterligare justeringar inför säsongen 2019. De nya spelformerna är från 2019 obligatoriska i samtliga distrikt.

Stockholm valde att vänta, det blev en för stor apparat att sätta igång 2018.

3 mot 3 (Stockholms FF administrerar inga matcher i den spelformen)
5 mot 5
7 mot 7
9 mot 9
11 mot 11

Ju mindre plan desto närmare bollen och spelet befinner sig varje spelare.
Ju närmare bollen/spelet man är desto mer utvecklande och roligare är det att spela.

Det bästa är att kona upp en plan med rätt mått. Men det kommer inte alltid vara görbart, kanske är det bara en minut mellan matcherna om matchen spelas på en välanvänd anläggning. I sådana fall går det att spela på de gamla måtten. Men kona upp om det går.

Ju färre spelare desto mindre plan kan du ha.
Ju mindre plan desto närmare bollen och spelet befinner sig varje spelare.
Ju närmare bollen/spelet man är desto mer utvecklande och roligare är det.
Ju färre spelare desto fler bolltoucher har varje enskild spelare.
Ju fler bolltoucher desto mer utvecklande och roligare är det.

Det blir enklare att ge alla spelare lika mycket speltid.
Spelet kan flyta bättre om vi inte behöver byta så ofta under spelets gång.
Det blir en paus till för ledare att ge instruktioner till spelare.

5 mot 5: 3
7 mot 7 liten plan: 4
7 mot 7 stor plan: 4
9 mot 9 liten plan: 4
9 mot 9 stor plan: 5
11 mot 11: 5