Spelarutbildningsplanen

Spelarutbildningsplanen syftar till att hjälpa föreningar och ledare att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och livslångt fotbollsintresse. Planen innehåller konkreta tips för match och träning i de olika spelformerna och för föreningens långsiktiga arbete med spelarutbildning.

Arbeta med spelarutbildning

Arbetet med en spelarutbildningsplan sker strategiskt i föreningen och utförs till största delen av ledarna i lagen. SvFF rekommenderar att föreningar börjar med att skapa ett arbetssätt för att jobba med en spelarutbildningsplan och då utgår från innehållet i SvFF:s plan. Information om det arbetet finns under rubriken planering. När arbetet i föreningen fungerar kan föreningen gå vidare med att skapa eget innehåll.

Fotboll för alla

Huruvida fotbollen i allmänhet och föreningen i synnerhet uppfattas som välkomnande bland olika grupper i samhället påverkas av många faktorer. Det är möjligt att vissa människor inte känner sig välkomna i fotbollsföreningen även om föreningen själv uppfattar sig som öppen för alla. Att ha en tydlig värdegrund internt är viktigt, men värdegrunden behöver även följas upp i den dagliga verksamheten och kommuniceras utåt – särskilt till de grupper som idag i stor utsträckning står utanför föreningslivet.

Tips till föreningen!

  • Analysera vilka målgrupper som saknas i föreningen och ta fram en strategi för att nå någon eller några av dessa.
  • Arbeta utifrån en tydlig och inkluderande värdegrund, och utbilda medlemmarna i värdegrunden. Bidra till att konkretisera värdegrunden i tydliga beteenden, och uppmärksamma dem.
  • Skapa en strategi för hur ni identifierar och hjälper familjer med begränsade resurser. Kan ni exempelvis få täckning för deras medlemsavgifter från kommunen, fonder eller sponsring?

Tips till tränaren!

  • Agera utefter föreningens framtagna värdegrund.
  • Anpassa ditt ledarskap och träningarna efter spelarnas individuella förutsättningar.
  • Ge alla spelare feedback och beröm individuellt.

Läs mer här om Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan