Fotbollsutvecklare

Rollen fotbollsutvecklare ska bidra till en optimal spelarutvecklingsmiljö i alla fotbollsföreningar och därmed uppnå svensk fotbolls strategiska inriktningar. Fotbollsutvecklarens huvudsakliga uppdrag är att främja spelarutbildingen i förening genom att utbilda och hjälpa föreningarnas ledare. Detta görs genom att verka för implementering av spelarutbildningsplanen, spelformerna och tränarutbildningen i föreningarnas verksamhet med fokus på överföringen från teori till praktik. Något som vi kallar Föreningsutvecklare i föreningen eller kort och gott FU IF.

Kommande föreningskurser