Link

Löptest

Alla domare som dömer 9 mot 9 och 11 mot 11 behöver varje år genomföra löptest. Löptesten hålls i mars - april 2021. Nedan kan du läsa om de olika löptest som vi har, vilket du ska genomföra beror på vilken klassificering som du har.

Löptest våren 2021

I nuläget har vi inte fastställt datum för våra löptest. Vi behöver invänta nya restriktioner från FHM som möjliggör att vi kan genomföra löptest för både våra ungdomsdomare samt våra seniordomare. 

 

Så snart vi har fastställda datum kommer det att meddelas här. 

Löptestet riktar sig till dig som är klassificerad i Div 4-5-6 domare herrar och genomfört fortbildningskurs 2021.

Följande löptestkrav:

 • Sprint 6x40 meter på 6,4 sek per 40 meter.
 • Uthållighetslöptning, 75 meter på 17 sek, därefter gå 25 meter på 20 sekunder (upprepas 40 gånger)

Ombytt och klar minst 15 minuter innan start.

 • Löptesttillfällen 2021: publiceras under våren 2021

Löptestet riktar sig till dig som är klassificerad i Div 2-3 Damer och genomfört fortbildningskurs 2021.

Följande löptestkrav:

 • Sprint 6x40 meter på 6,7 sek per 40 meter.
 • Uthållighetslöpning, 75 meter på 17 sek, därefter gå 25 meter på 24 sekunder (upprepas 40 gånger)

Ombytt och klar minst 15 minuter innan start.

 • Löptesttillfällen 2021: publiceras under våren 2021.

Löptestet riktar sig till dig som är dömer 11 mot 11 samt 9 mot 9 damer/herrar och genomgått årets fortbildningskurs 11 mot 11 eller grunddomarkurs 11 mot 11 eller 9 mot 9.

Följande löptestkrav huvuddomare:

 • Damer, 2200 meter på max 12 minuter
 • Herrar, 2300 meter på max 12 minuter

Följande löptestkrav assisterande domare:

 • Herrar, 2 * 40 meter max 6,8 sek
 • Damer, 2 * 40 meter max 7,0 sek

 

 • Ombytt och klar minst 15 minuter innan start.


Löptesttillfällen 2021: publiceras under våren 2021.