Vi kommer under 2023 att genomföra två stycken grundutbildningar för assisterande domare. 

Information om grundkurs för assisterande domare

Omfattning: Heldag. 09:15-17:00

Förkunskapskrav: Dömt 9 mot 9 eller 11 mot 11 under 2022. 

Övriga krav: Genomföra utbildning för huvuddomare (seperat kallelse skickas)

Löptest: Ja, läs här

Anmälan öppnar i mitten på december.