Information om grundkurs för assisterande domare

Omfattning: Heldag. 09:15-17:00

Förkunskapskrav: Dömt 11 mot 11 under 2023. 

Övriga krav: Genomföra utbildning för huvuddomare (separat kallelse skickas)

Löptest: Ja, läs här

Kurstillfällen 2024:

Krav för att genomföra denna utbildning är att även gå kurs som domare 2024. 

Nytt kurstillfälle planeras till 2024.