Information om grundkurs för assisterande domare

Omfattning: Heldag. 09:15-17:00

Förkunskapskrav: Dömt 9 mot 9 eller 11 mot 11 under 2022. 

Övriga krav: Genomföra utbildning för huvuddomare (separat kallelse skickas)

Löptest: Ja, läs här

Kurstillfällen 2023:

Krav för att genomföra denna utbildning är att även gå kurs som domare 2023. 

Nytt kurstillfälle planeras till sommaren 2023.