Grundkurs 7 mot 7

Samtliga grunddomarkurser 7 mot 7 2021 är fulltecknade. 

Nya kurstillfällen kommer att ges våren 2022. 

--

Ålderskravet som finns är att du fyller minst 14 år under 2021, inga andra förkunskaper krävs.

Det finns ingen förhandsanmälan/kölista innan vi lägger upp information.
Alla sökande kommer inte kunna erbjudas plats då kursplatserna / utbildningstillfällena är begränsade.

 

Kurser 2021

Kursen som är en heldag genomförs digitalt via Zoom under perioden januari - mars. 

Kursavgiften för grunddomarkurs 7 mot 7 är 650 kr.

 

 

För frågor om domarutbildning, kontakta domare@stff.se