Grunddomarkurs 9 mot 9

Denna utbildning riktar sig till dig som under 2021 fyller minst 16 år, samt tidigare har genomfört grundutbildning 7 mot 7. Utbildningen är en heldag samt en vardagskväll under samma vecka

För denna utbildning skickas riktad inbjudan till aktuella domare.

Samtliga 9 mot 9-domare behöver ha 100% närvaro på kursen, samt genomföra löptest för att bli godkända att döma.

För frågor om domarutbildning, kontakta domare@stff.se