Grunddomarkurs 9 mot 9

Denna utbildning riktar sig till dig som under 2023 fyller minst 16 år, samt tidigare har genomfört grundutbildning 7 mot 7.

Information om grunddomarkurs 9 mot 9

Tidsåtgång: en heldag (9.30-16.30) på Usine konferenscenter (Södermalm), samt 5 timmar digital kurs som du själv genomför hemma innan utbildningen. 

Förkrav: genomförd 7 mot 7 utbildning 2022 eller 2021, samt fylla minst 16 år under 2023. 

Kostnad: 1 000 kr per deltagare

Behörighet efter kursen: om du är född 2007 får du döma 9 mot 9, om du är född tidigare får du döma 11 mot 11 (7 mot 7 och 5 mot 5 behörighet ingår även i kursen)

Löptest: genomförs i mars/april, det kommer en separat inbjudan

För frågor, kontakta domare@stff.se

Kurstillfällen 2023

Samtliga kurser 2023 är genomförda.