Grunddomarkurs 11 mot 11

Grundkurs 11 mot 11 samt 9 mot 9 domare 2022
Här är några av de grundläggande kraven:
Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Klara av ett löptest 2300 meter på max 12 minuter under mars/april månad.
Ålderskravet att du fyller minst 16 år under 2022
För dig som blir antagen till utbildningen är kursavgiften 2000:- , beloppet skall vara oss tillhanda senast 8 mars 2022.
Intresseanmälan med CV och foto skall skickas till domare@stff.se eller via post under adressen: Stockholms fotbollförbund, Box 1349, 171 26 Solna. Märk kuvertet med Domare.
CV skall vara oss tillhanda senast 25 jan 2022.
CV skall minst innehålla följande
Personnummer 10 siffror
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Postadress
Mobilnummer
E-post
Foto
Familjeförhållande ?
Yrke/Studerande ?
Idrottsbakgrund ?
Hur tränar du idag och vad ?
Målsättning med domarkarriären ?

Domarkommittén kommer därefter kalla lämpliga kandidater till ett informationsmöte under februari på ca 1 timme som sker på vårt kansli i Solna.
På informationsmötet kommer vi informera om ytterligare krav och förväntningar som ställs på en blivande domare, mötet är kostnadsfritt.
Informationsmötena genomförs kvällstid 15 februari samt 24 februari 2022.

Utbildningen sker fyra dagar Tisdag och Torsdag kl 17.30-22.00 samt Lördag kl 9-18 under en och samma vecka. Samt en lördag alt söndag i augusti där du genomför en assisterande utbildning. Alla tillfällen är i Solna.
Efter du genomgått utbildningen de första tre dagarna så kommer du kunna börja döma.
Utbildningstillfällena ligger under mars/april mera info om detta sker på informationsträffen.

100% närvaro krävs på samtliga fyra kursdagar för att bli godkänd