Grunddomarkurs 11 mot 11

Anmälaningsdatum för kurserna 2023 har passerat och kurserna är fulltecknade. 

Vi kommer i december 2023 att lägga upp information om kurserna för 2024. 

Det går inte att ställa sig i kö till 2023. 

Intervju med elitdomarna Glenn och Laura

Hur är det att vara domare