Fortbildningskurs 7 mot 7

Vid frågor, kontakta domare@stff.se

INFO FORTBILDNINGSKURS 7 mot 7

  • Omfattning: en kväll, 17:15-21:00
  • Pris: 550 kr (kostnad från 2023)
  • Förkunskapskrav: genomförd domarutbildning senast 2022

NOTERA!

Inbjudan kommer att skickas till dig som varit domare 2023 i december med information om hur du anmäler dig. 

Utbildningstillfällen 2023:

Samtliga kurser för 2023 är genomförda.

Kontaktperson