Fortbildningskurs 11 mot 11

Vi genomför fortbildningar januari - april. Alla aktiva domare 2022 får i december e-post med inbjudan till kurs 2023. För en del av dessa kurser ska anmälan ske via e-post, läs informationen du fått.

Inbjudan skickas i december ut till dig som varit 11 mot 11-domare under 2022. 

Samtliga 11 mot 11-domare behöver ha 100% närvaro på kursen, samt genomföra löptest och regelprov för att bli godkända att döma.

För frågor om domarutbildning, kontakta domare@stff.se