Föreningskurser

Denna sida riktar sig till föreningar som vill arrangera domarkurser hos sin förening. Läs nedan om de olika utbildningar som finns för föreningar att arrangera. Kurserna genomförs under perioden januari - april.

Domare till 5 mot 5 tillsätts alltid av föreningarna själva.

Det finns inget ålderskrav för denna utbildning, det bestämmer ni som förening själva. Vår rekommendation är att man bör vara 13 år eller äldre för att döma 5 mot 5.

Vi har tidigare inte haft någon särskild 5 mot 5 utbildning, men har nu tagit fram till inför säsongen 2024. Ni kan välja att köpa en eller båda nedan delar beroende på hur ni önskar ha ert upplägg. 

Ni som förening väljer själva vilken utbildning som ni vill att era 5 mot 5 domare har. Det är inget krav att utbilda domarna med materialet nedan, men vi vet att material till en separat 5 mot 5 kurs har varit efterfrågad. 

PPT presentation för fysisk kurs

Vi har tagit fram en power point presentation för genomgång av 5 mot 5 regler som ni kan använda vid en fysisk kurs. Kursen har regelinformation i text, filmer samt diskussionfrågor. Ni får även underlag till en regelcheck att genomföra med era deltagare. Tidsåtgången för kursen beräknas till ca 2 timmar. 

Kostnad: 1000 kr (totalpris)

Digital kurs

Via plattformen AddWisdom har vi skapat en digital kurs för 5 mot 5. Ni får en länk till denna kurs som ni distriburerar till era deltagare. Kursen innehåller regelgenomgång i text, kontrollfrågor för deltagarna och filmer att titta på. Via en föreningsinloggning till plattformen så administrerar och följer ni deltagarnas genomförande av kursen och ser vilka som slutfört kursen. Tidsåtgången för kursen beräknas till ca 2 timmar. 

Kostnad: 2000 kr (totalpris)

Notera!

Inget av ovan material innehåller föreningsintern information. Denna information måste ni själva skapa och distribuera till era deltagare. Det är information om bland annat:

  • Tilldelning av domaruppdrag i 5 mot 5
  • Återbudshantering
  • Kontakt med ert kansli

Regelbok

Regelbok kan ni som förening själva beställa från SISU. 

"Spelregler för barn- och ungdomsfotboll". 

https://www.sisuforlag.se/produkt-kategori/idrotter/fotboll/

Döma vidare i 7 mot 7?

De domare som sedan vill döma vidare från 5 mot 5 till 7 mot 7 behöver genomföra grunddomarkurs 7 mot 7. Denna kurs kan man antingen genomföra via en förening eller centralt via StFF. 

Domare till 7 mot 7 tillsätts huvudsakligen av Stockholms Fotbollförbund, men det finns en del föreningar som tillsätter domare själva till sina 7 mot 7 matcher. 

Vi ser varje år ett ökat intresse för utbildningsplatserna till grunddomarkurs 7 mot 7. Av den anledning har vi de senaste åren inte kunnat tilldela matcher till våra utbildade domare i så stor utsträckning som vi önskat, vilket leder till att många tappar intresset och väljer att sluta som domare. De domare som vi utbildar får heller inte möjlighet att utveckla sig i sitt domarskap när de tilldelas så få matcher. 

Vi kommer därför i år att göra ett omtag kring våra 7 mot 7 utbildningar. Ni som förening får ansöka om att arrangera domarkurser hos er, och en fördelning av domarkurser kommer att göras efter att sista ansökningsdatum har passerat. Vi kommer att premiera de föreningar som har engen tillsättning av domare till 7 mot 7. 

Ingen föreningen kommer ha möjlighet att arrangera mer än en grunddomarkurs 7 mot 7. Om man behöver fler domare för att täcka behovet av domare till egen tillsättning av domare till 7 mot 7 så uppmanar vi att man samarbetar med en eller flera närliggande föreningar. 

Grunddomarkurs 7 mot 7

Tidsåtgång: heldag eller två kvällar (7 timmar)
Kostnad: 8 900 kr
Ålderskrav: född senast 2009 (fyller 15 år under 2024)
Maximalt antal deltagare: 20 st

Endast 1 kurs per förening (inga undantag görs). 

Fortbildning 7 mot 7

Tidsåtgång: 3,5 timme (förläggs på vardagskväll)
Kostnad: 7 400 kr
Förkunskapskrav: genomförd grunddomarutbildning/fortbildning senast 2022
Maximalt antal deltagare: 20 st

Möjlighet till flera fortbildningar ges om behov finns i föreningen. 

Domare till 9 mot 9 tillsätts alltid av Stockholms Fotbollförbund. 

Tidsåtgång: 12 timmar lektionstid (7 h fysisk kurs samt 5 h digital kurs som deltagaren genomför hemma på egen hand innan kurstillfället)
Kostnad: 12 000 kr (rekommenderad avgift per deltagare 1 000 kr)
Förkunskapskrav: genomförd grunddomarutbildning/fortbildning senast 2022
Maximalt antal deltagare: 20 st (minst 15 deltagare)

Samarbeta gärna med föreningar i ert närområde när ni arrangerar denna kurs. 

Stockholms Fotbollförbund administerar den digitala kursen för varje kurs och deltagare. 

Allmän information

Stockholms Fotbollförbund tillhandahåller instruktör och kursmaterial till 7 mot 7 och 9 mot 9 kurserna.
Föreningen ansvarar för att tillhandahålla:

  • Kurslokal
  • Projektor/storbildsskärm
  • Wifi
  • Blädderblock/whiteboard
  • Förtäring (lunch vid heldagskurs, dryck/smörgås/frukt vid kvällskurs)
  • Ev. yta för praktiska övningar (i överenskommelse med instruktören)

Ansökan om utbildningar

Ni som förening ansöker om att arrangera domarkurser enligt nedan datum. Läs under avsnittet för 7 mot 7 hur fördelningen görs bland dessa kurser. 

Ansökningsdatum: 15 september - 15 oktober

Vi kommer under andra halvan av oktober meddela om tilldelning av kurser och kommer överens med föreningen om kursdatum. 

Frågor? 

Kontakta domare@stff.se

Ansökningsformulär

Sista ansökningsdag har passerat. 

Det är fortfarande möjligt att köpa 5 mot 5 kurser, kontakta domare@stff.se om ni är intresserade av att köpa något eller båda av de kurspaketen.