Frågor och svar

Här nedan listas de vanligaste frågorna och svaren gällande serielösa matcher.

Allmänt

För att det är en möjlighet för lag och träningsgruppper att anpassa sin verksamhet till sina egna förutsättningar, både vad det gäller antal matcher och för 10-12 åringar även vad det gäller nivå på matcherna. Det är mer flexibelt sätt att skapa matcher och spelscheman på. 

Nej, ingenting alls. Det enda man kan säga är väl att det är en förutsättning att vi inte redovisar resultat och tabeller. Utan det beslutet skulle vi aldrig kunnat genomföra serielösa matcher. 

Barnen får tävla! Varje mål räknas och alla match har ett resultat . Det vi däremot inte gör är att ta in resultaten och aggregerar in dom i en tabell. Det har vi inte gjort sen 2013, serielösa matcher ändrar inte på detta. 

Anmälan

På samma sätt som förut. Däremot finns två nya parametrar att ta ställning till när man anmäler. Den första handlar om hur många matcher man vill spela. Den andra handlar om hur viktig korta resvägar är kontra hur vikitigt det är att inte möta för många lag från egen och närliggande föreningar. Det kommer att komma upp en tydlig instruktion här på hemsidan innan anmälan ska göras. 

Man kommer få välja mellan 6, 10 eller 13 matcher. Väljer man 13 matcher får man en match per helg som S:t Eriks-Cupen pågår. Väljer man 6 eller 10 kommer matcherna spridas ut under säsongen. 

Om man väljer 6 eller 10 matcher så kommer matcherna spridas ut under säsongen.

Ja. Spelschema kommer ut till varje lag någon gång i mars. Den enda skillnaden är att vissa lags spelscheman bara består av 6 eller 10 matcher, beroende på hur många matcher man valt.

StFF fortsätter se till att varje lag får plantider till sina hemmamatcher. 

Genom en ny framtagen algoritm i Fogis. Systemet vet hur många matcher varje lag vill spela, koordinaterna till samtliga fotbollsplaner i Stockholm, hur många lag varje förening anmält, vilken nivå alla lag har valt med mera. Utifrån det räknar systemet ut 6, 10 eller 13 lämpliga motståndare på ett sätt som gör att avstånden ska bli så korta som möjligt och antalet hemma/bortamatcher ska bli så bra som möjligt. 

Systemet kommer lotta fram hemma- och bortamatcher så att det blir jämnt fördelade i långt över 95 procent av fallen. Enstaka lag kan eventuellt få någon extra hemma- eller bortamatch.

Nivåer

Då behöver man anmäla två olika lag. Ett lag kan bara spela matcher på en nivå. Men man kan t.ex. anmäla "Lag Blå" till 6 matcher i medel och "Lag Gul" till 6 matcher i lätt. På så sätt kan ni få en full säsong med matcher på två olika nivåer. 

Det styrs av vilken nivå man anmält laget till. Om man har anmält "Lag Blå" till 6 matcher i medel kommer samtliga matcher som "Lag Blå" spelar vara på Medel-nivå. Däremot kommer det inte framgå på vår hemsida vilken nivå matchen spelas på, det gäller att veta vilken nivå man anmält sig till. 

Nej, inte säsongen 2024. Vi hoppas att vi kan uppnå detta i framtiden och möjligheterna är klart bättre i och med serielösa matcher. Men säsongen 2024 kommer det inte att gå. 

Övrigt

I åldrarna 8-9 år tillsätts domarna av hemmalagets förening. I åldrarna 10-12 år får föreningarna välja. Antingen tillsätter föreningen sina egna domare eller så gör StFF det. Så här har det varit i många år och kommer det fortsätta att vara. Serielösa matcher ändrar inte på detta. 

Sista anmälningsdag i åldrarna 8-12 år kommer vara den sista januari, en månad senare än för andra årskullar. Efter det kan man sätta upp sig på en reservlista fram till den sista mars ungefär, men vi kan inte garantera att efteranmälda lag får plats. Detta är ingen ändring, så har det varit förut också. I en nära framtid hoppas vi kunna lösa detta med hjälp av serielösa matcher. 

Precis som förut. Inga ändringar. 

Sedan 2016 har anmälningsavgiften varit oförändrad för lag 8-12 år. Så kommer det vara även säsongen 2024. Det kostar 1 450:- att anmäla ett lag i 8-9 års ålder och 1 900:- att anmäla lag till 10-13 års klasserna. OBS! Det kommer tyvärr kosta lika mycket att anmäla ett lag till 6 matcher som det kostar att anmäla ett lag till 13 matcher. Vi kommer inte runt detta säsongen 2024. Inför säsongen 2025 ska vi ha löst detta problem. 

Ja, det kan rent krasst bli så att ni får två matcher vissa helger och ingen andra helger.

Men det finns två tips för att få till ett bra spelschema.

  1. Använd lagen med samma kontaktperson. Då ökar ni chansen att matcherna ska spridas ut på ett bra sätt.
  2. Använd perioden med gratis matchflyttar. Ni kommer få alla era lags spelscheman runt den 20 mars.

Fram till 9:e april är det gratis att göra matchflyttar.

Så om ni får, säg tre helger med två matcher på, använd gratisperioden för att flytta matcherna så att ni får en match per helg istället.  

Vi förstår att det blir lite jobb för er att fixa eventuella matchflyttar, men systemet kan tyvärr inte garantera att matcherna sprids ut perfekt för er.

Det är många parametrar att ta hänsyn till, plantider, hemma/borta, resväg m.m m.m.

Vid ytterligare frågor, kontakta: