Matchändring/W.O

Om du av någon anledning måste ändra datum eller tid på en match ska du göra så här:

 • Ta kontakt med din motståndare och gör upp om ny dag och tid (tänk på att motståndarlaget har rätt att säga nej).
 • Boka plantid hos din kommun eller föreningskansli (olika rutiner hos föreningarna).
 • Meddela Stockholms Fotbollförbund om ändringen (OBS! senast 8 dagar före ursprunglig och ny matchtid) på särskild matchändringsblankett som ska skickas in och finns här:

  Matchnr hittar du på sidan där du väljer tävling/serie. Sök upp tävlingen/serien och den match som matchändringen gäller.

 • Du får en bekräftelse på om ändringen godkänts eller inte. Även här är det bra att du kontaktar motståndarlaget igen för att bekräfta att ni har samma information.
 • Kontrollera att även domaren har fått besked om ändringen.

För att slippa en högre avgift ska matchändringsblanketten vara förbundet tillhanda senast åtta dagar före ursprunglig matchtid, respektive senast åtta dagar innan ny matchtid om matchen tidigareläggs. Detta är också en förutsättning för att vi ska hinna med att boka av domaren samt boka ny domare till matchen.

Du får inte flytta match från våromgången till höstomgången och ej heller flytta en match så att den ligger efter sista spelomgången. Giltiga skäl för att flytta match är skolresor, lägerskolor, deltagande i skolstadslag eller distriktsstadslag eller annan anledning om ni är överens. Matchändring godkänns inte för deltagande i andra fotbollstävlingar, träningsläger eller i andra idrotter.

Matchändringsavgifter

S:t Eriks-Cupen och seniorserier

 • Under matchsäsongen tas en avgift ut om en match ändras (se avgiftsfria perioder i det blå blocket med rubriken Matchändringsavgift)
 • Vid matchändring senare än 8 dagar tas en högre avgift ut
 • Om en match blir uppskjuten tas en administrationsavgift ut
 • Om en match flyttas utan StFF:s vetskap tas en administrationsavgift ut

Futsalserier

 • Vid matchändring senare än 8 dagar 
 • Vid matchändring tidigare än 8 dagar

Under vissa perioder tar vi ut en avgift för att göra en matchändring.
För seniorlag är dessa perioder den 10/4 – 25/6 och 1/8 – 8/10 
För S:t Eriks-Cupslag gäller 10/4 – 23/6 och 5/8 – 20/10  

OBS! Inga matcher får flyttas från vår- till höstsäsongen. Man får inte heller flytta en match till efter seriens sista omgång.

Seniormatcher

Matchändringsavgift tidigare än 8 dagar: 400:-
Matchändringsavgift vid ändring inom 8 dagar: 1 300:-
Administrationsavgift vid uppskjuten match: 1 500:-
Administrationsavgift om match flyttas utan StFF:s vetskap: 1 700:-

Barn- och ungdomsmatcher

Matchändringsavgift tidigare än 8 dagar: 250:-
Matchändringsavgift vid ändring inom 8 dagar: 650:-
Administrationsavgift vid uppskjuten match: 850:-
Administrationsavgift om match flyttas utan StFF:s vetskap: 1 050:-

Futsal

Matchändringsavgift tidigare än 8 dagar: 500:-
Matchändringsavgift vid ändring inom 8 dagar: 1000:-

Gåfotboll

Matchändringsavgift vid ändring inom 7 dagar: = 200:-

S:t Eriks-Cupen

Att dra ut ett lag i åldrarna 13-19 år från 1 januari till och med 31 januari tillför ingen extra avgift, men anmälningsavgiften är förbrukad.

Detta gäller ej lag i åldrarna 8-12 år där sista anmälningsdag är satt till 31 januari. 

Att dra ut ett lag från och med den 1 februari innebär att även en utdragningsavgift ska betalas.

Fram till och med den 31 mars är avgiften 2 000 kr och därefter 3 000 kr. Undantaget är lag som drar sig ur kvalserierna till P16, P17 och P19 där avgift på 5 000 kr tas ut från den 1 januari.

Lag som utgår eller utesluts i S:t Eriks-Cupen under perioden 1 feb-31 mars:  2 000:-/lag
Lag som utgår eller utesluts i S:t Eriks-Cupen under perioden 1 april-31 okt: 3 000:-/lag

Lag som utgår eller utesluts under perioden 1 jan – 31 mars ur kvalserierna till P16, P17, P19: 5 000:-/lag

Lag som utgår eller utesluts under perioden 1 april-31 okt ur kvalserierna till P16, P17, P19: 7 500:-/lag

Senior- och veteranserier

Lag som utgår från Veteran- eller Seniorserier perioden 1 apr-31 okt: 2 000:-/lag

Futsal

Lag som utgår efter påbörjad serieläggning: 2 000:-

Gåfotbollserier

Lag som utgår från Gåfotbollserier perioden 1 apr-31 okt: 500:-/lag

Tips! Kom ihåg möjligheten att flytta en höstmatch till våren (dock inte en vårmatch till hösten!)

I bland kan det hända att förbundet skickar ut meddelande om matchändring. Det kan bero på dubbelbokning, besked från kommunen, ospelbara planer och så vidare. I dessa fall så vore det bra om ni kontaktar era motståndare för att kontrollera att de fått samma besked. Det händer tyvärr ibland att post/e-brev inte kommer fram.

Uppskjuten match

Om en match av någon anledning skulle bli uppskjuten på plats, till exempel, ospelbar plan, dubbelbokat eller på grund av att elljuset inte kommit igång är det bästa att ni på platsen försöker komma överens om ny dag och tid som ni sedan meddelar StFF dagen efter.

W.O = walk over

Detta är någonting som både vi och lagen vill undvika. Tyvärr händer det ibland att lag måste lämna W.O.

StFF:s seriespel i fotboll

 • Vid lagets första W.O = Förlust med 0–3. Dessutom tillkommer en W.O-avgift. Dock inte om W.O:n leder till uteslutning.
 • Vid lagets andra W.O = Laget utesluts, alla resultat raderas, tabellen räknas om och avgifter för utgående lag gäller.
 • Vid lagets första W.O men i lagets sista seriematch = Laget utesluts men resultaten för de övriga lagen kvarstår inklusive 0–3 i aktuell match. Tabellen räknas inte om och avgifter för utgående lag gäller.
 • För representationslag (A-lag för seniorer) som uteblivit från sista seriematchen gäller punkten ovan samt att laget flyttas ner två serier.

W.O vid serielösa matcher

 • Vid lagets första W.O betalas en W.O-avgift. 
 • Vid lagets andra W.O utesluts laget och avgifter för utgående lag gäller.

StFF:s seriespel i futsal

 • Vid lagets första W.O = Förlust med 0–3. Dessutom tillkommer en WO-avgift.
 • Vid lagets andra W.O = Laget utesluts, alla resultat raderas, tabellen räknas om och avgifter för utgående lag gäller.
 • Vid lagets första W.O men i lagets sista seriematch = Laget utesluts men resultaten för de övriga lagen kvarstår inklusive 0–3 i aktuell match. Tabellen räknas inte om. 

Efter en lämnad Walk Over (W.O) har man rätt att återinträda i serien, gäller även lag som spelar i serier utan tabell. Då ska en W.O-avgift betalas enligt nedan. Efter två lämnade W.O är laget uteslutet från serien och ska betala en Utdragningsavgift istället för en W.O-avgift. Samma gäller om laget inte vill återinträda efter första W.O:n. 

Vid W.O i sista matchen i serier med tabeller (9 mot 9 och 11 mot 11) blir laget  uteslutet från serien och får betala en Utdragningsavgift.

W.O. i sista matchen gällande serier i S:t Eriks-Cupen utan tabeller (7 mot 7 och 5 mot 5) renderar en avgift motsvarande WO-avgift för aktuell tävlingskategori (se TB 2 kap 33 §). Laget utesluts inte.

S:t Eriks-Cupen

W.O-avgift 5 mot 5: 1 000:-
W.O-avgift 7 mot 7: 1 200:-
W.O-avgift 9 mot 9: 1 400:-
W.O-avgift 11 mot 11 15 år: 1 800:-
W.O-avgift 11 mot 11 16-19 år: 2 400:-
W.O-avgift Kvalserier: 3 000:-

Seniorserier

W.O-avgift: 2 500:-

Veteran- och Stockholmsserier

W.O-avgift: 1 800:-

Futsalserier

W.O-avgift: 1 000:-

Gåfotbollserier

W.O-avgift: 500:-

OBS! Regeln om W.O gäller i samtliga åldersklasser och serier.

Sista-minuten-tips” vid spelaravhopp inför match

Walk Over (W.O) är något som ska undvikas så långt det är möjligt. Det är både tråkigt för laget och motståndarna samt väldigt kostsamt och kan leda till uteslutning. Bestämmelsen gäller i samtliga åldersklasser och serier. Om ni hamnar ett läge där ni med kort varsel plötsligt saknar spelare finns det i första hand andra alternativ att pröva.

 • Låna spelare från andra lag inom föreningen
  Tänk på de regler kring ålder som finns i vissa serier/åldersklasser.
  Glöm inte att spelaren måste läggas in i Fogis (gäller 13-årsklassen och äldre).
 • Fråga motståndarna om de går med på att flytta matchen
  Om ”ja”, meddela domaren/domarna och skicka ett mejl till Stockholms Fotbollförbund (StFF) om att aktuell match är uppskjuten och återkom snarast med en ny speltid.
  OBS! Det är inte möjligt att spela efter sista spelomgången i aktuell serie.
  Om ”nej” (motståndarna har rätt att neka), spela med den trupp ni har!
  Minsta antal spelare för att genomföra en match:
  11 mot 11: 7 spelare
  9 mot 9: 7 spelare
  7 mot 7: 5 spelare
  5 mot 5: 4 spelare
  Futsal: 3 spelare

  Om ”nej” (motståndarna har rätt att neka), och ni inte får ihop det antal spelare som krävs för att få genomföra matchen blir det W.O.
  OBS! W.O är det absolut sista alternativet.
 • Låna spelare av annan förening i Stockholmsserien
  Använd den här blanketten
 • Walk Over (W.O)
  Meddela motståndarna och domaren/domarna. Skicka sen ett mejl till StFF om att ni tvingats lämna W.O.

E-post:
S:t Eriks-cupen
Seniorfotboll
Futsal

Läs mer om: Avgifter

Läs mer på hemsidans dokument under rubrikerna:
Tävlingsbestämmelser, Lathundar och rekommendationer, Matcher