Dispenser

Generella dispenser finns för både flickor och pojkar, men det skiljer lite när spelarna blir äldre. Det finns även en möjlighet att söka lagdispens.

Generella dispenser

För generella dispenser gäller följande:

  • I 5 mot 5 tillåts en överårig på laguppställningen i både flick- och pojkserierna.
  • I 7 mot 7 tillåts en överårig på laguppställningen i både flick- och pojkserierna.
  • I 9 mot 9 tillåts två överåriga på laguppställningen på flick- och en på pojksidan.
  • I 11 mot 11 tillåts två överåriga på laguppställningen på flick- och en på pojksidan. 

OBS!!! Generella dispenser gäller ej i flickor födda 2006–2003 samt pojkar 2004–2003. Spelaren får vara högst ett år äldre än den åldersgruppen som laget spelar i.

Lagdispens

Tänk på att i S:t Eriks-Cupen finns 50-procentregeln, det vill säga att minst halva laguppställningen måste bestå av spelare från rätt årskull. Det kan medföra problem för en del lag, men då finns möjligheten att söka en lagdispens.

Personliga dispenser

Personliga dispenser utöver de generella dispenserna kan sökas om det finns synnerliga skäl.

Blankett med ansökan för lagdispens och till personlig dispens hittar du här, under rubriken dispenser och registrering.