Dispenser

Generella dispenser finns för både flickor och pojkar, men det skiljer lite när spelarna blir äldre. Det finns även en möjlighet att söka lagdispens.

Generella dispenser (gäller ej i kvalserierna på pojksidan)

För generella dispenser gäller följande:

  • I 5 mot 5 tillåts en överårig på laguppställningen i både flick- och pojkserierna.
  • I 7 mot 7 tillåts en överårig på laguppställningen i både flick- och pojkserierna.
  • I 9 mot 9 tillåts två överåriga på laguppställningen på flick- och en på pojksidan.
  • I 11 mot 11 tillåts två överåriga på laguppställningen på flick- och en på pojksidan. 

OBS!!! Spelaren får vara högst ett år äldre än den åldersgruppen som laget spelar i.

Lagdispens

Deltagande lags spelarförteckning måste bestå av minst 50 procent spelare från rätt årskull. Om det finns synnerliga skäl kan föreningen ansöka om en lagdispens, vilket innebär att laget tillåts ha fler underåriga spelare på spelarförteckningen.

För spelare födda 2008 och tidigare (HJ, P2007, P2008 samt DJ). Här gäller inte 50 procent-regeln. Dock måste deltagande lags spelarförteckning bestå av minst 50 procent spelare som under innevarande kalenderår fyller minst 15 år (födda 2009). Detta för att hela 14-årslag inte skall kunna delta i fel spelform.

Personliga dispenser

Personliga dispenser utöver de generella dispenserna kan sökas om det finns synnerliga skäl.

Blankett med ansökan för lagdispens och till personlig dispens hittar du här, under rubriken dispenser och registrering.