Dokumentationen från Barn- och ungdomskonferensen

Dokumentationen från Barn- och ungdomskonferensen är nu färdigställd. Dels i form av skrift men även i form av en kort video där medarbetare från StFF sammanfattar. Kring varje område finns en sammanfattning av diskussionerna samt en föreslagen väg framåt.