Dokumentationen från Barn- och ungdomskonferensen

Nu är sammanställningen av fakta från Barn- och ungdomskonferensen färdigställd. Dels i form av skrifter men även i form av en korta videor. Kring varje område finns en sammanfattning av diskussionerna samt en föreslagen väg framåt.

Här hittar du diskussionsfrågorna som presenterades innan konferensen

Cuper & serier vid sidan av

Läs sammanfattningen och vägen framåt

Vill du veta mer eller ta del av den cirka 50 sidor dokumentationen som finns kontaktar du: