Barn- och Ungdomskonferensen

Anmälan till årets barn- och ungdomskonferens den 31/-1/9 stängde den 19 juni. För efteranmälan kontaktar du tävlingschefen Björn Eriksson. Handlingarna och agendan till BUK 2023 är nu publicerade.

Torsdag förmiddag kl. 09.00 – 12.00

Det första passet kommer att ägnas åt tävlingsfrågor. Underlag för dessa tävlingsfrågor hittar du i bilagorna 1-6. 

Deltagarna kommer att få välja den fråga man anser vara mest intressant att få diskutera och påverka kring, men man får också vara beredd på att diskutera alla andra tävlingsfrågor. Viktigt att deltagarna är förberedda! 

Under den här programpunkten kommer vi även lägga lite tid på återkoppling från BUK 2022. 

Torsdag eftermiddag kl. 13.00 – 17.00

Eftermiddagen kommer inledas med ett pass om ”Serielösa matcher”. Vi kommer gå igenom läget just nu och vad vi, troligtvis, kommer införa redan till säsongen 2024. Men passet är också framåtriktat och vi kommer föra diskussioner om olika möjligheter och utmaningar med serielösa matcher och hur snabbt vi vill gå framåt. 

Den andra delen på eftermiddagen kommer handla om Matchmiljön i S:t Eriks-Cupen. Disciplinärenden blir fler och fler, vår uppfattning är att domarna får det tuffare och tuffare, och att fler matcher omges av en tveksam miljö. Vi kommer ta upp exempel och gemensamt diskutera hur vi kan förbättra matchmiljön tillsammans. 

Eftermiddagen avslutas med en paneldebatt om träning, träningstrupper, kvalité på träning, åldersrotering, med mera. I panelen kommer det att finnas representanter med stor kunskap inom tränarutbildning, landslagsverksamhet, forskning, förbunds- och föreningsperspektivet. 

Fredag förmiddag 09.00 – 12.00

Fredagen kommer ägnas åt erfarenhetsutbyte klubbar emellan. Ämnen kommer att var Träning och Matcher. Se bilaga A-B. 

Här är det avgörande att deltagarna är förberedda och nyfikna. Förberedda på att berätta och dela med sig av hur man gör i sin egen klubb och vilka för- och nackdelar man ser med det. Nyfikna på hur andra gör och ta inspiration för att förbättra sin egen verksamhet. Deltagarna får gärna ha med frågor till övriga klubbar – ”Hur agerar ni när det här uppstår?” 

Vi ser fram emot pålästa och engagerade deltagare den 31:a augusti och hälsar alla varmt välkomna!

I de blå blocken nedan hittar du handlingar till kommande samt sammanfattning av tidigare konferenser

Inför konferensen är det viktigt att er förening går igenom och diskuterar de frågor som kommer att behandlas. Förberedelserna är viktigt för att så bra beslut som möjligt ska kunna tas. Tänk även på att anmäla rätt personer från föreningen.

Här nedan hittar du handlingarna till konferensen:

Hitta till Scandic Star Sollentuna

Bilaga 1 - Tävling - Nivå Insteg.pdf
Bilaga 2 - Tävling - Seedad serie.pdf
Bilaga 3 - Tävling - Flick Dam frågor.pdf
Bilaga 4 - Tävling - Junior DM.pdf
Bilaga 5 - Tävling - Kvalserie.pdf

Bilaga A - Erfarenhetsutbyte - Träning.pdf
Bilaga B - Erfarenhetsutbyte - Matcher.pdf

Alla dokument för utskrift.pdf

Inför konferensen är det viktigt att er förening går igenom och diskuterar de frågor som kommer att behandlas. Förberedelserna är viktigt för att så bra beslut som möjligt ska kunna tas. Tänk även på att anmäla rätt personer från föreningen.

Här nedan hittar du handlingarna till konferensen:

Hitta till Skogshem & Wijk meetings

Agenda Barn- och Ungdomskonferensen 2022.pdf
Bilaga 1 - Antal matcher.pdf
Biliga 1b - Antal matcher framåt.pdf
Bilaga 2 - Osanktionerade cuper.pdf
Bilaga 3 - Serier vid sidan av.pdf
Bilaga 4 - Klonföreningar.pdf
Bilaga 4b - Pop-up föreningar.pdf
Bilaga 5 - Privata aktörer.pdf
Motion Göteborgs FF.pdf

Artikel om konferensen