Matchfixning

Uppgjorda idrottstävlingar, så kallad matchfixning, är ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid. Matchfixning är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet – ett större hot än dopingproblematiken. Det är en företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

Både RF och Svenska Fotbollförbundet har information i ämnet:

Svensk fotboll mot matchfixning - SvFF
Information och utbildningsmaterial - RF
Webbutbildning mot matchfixning och spelberoende - RF