Fair Play-ligan/trappan

En av Stockholms FF:s prioriterade förändringsresor är att nå ”Ett kraftigt förbättrat matchklimat”. Sedan 2019 finns Fair Play-ligan. Två år senare kopplades åtgärderna i Fair Play-trappan med bestraffningar till Fair Play-ligan.

Till säsongen 2019 infördes en Fair Play-liga för representationslagen där lagen tilldelas poäng utifrån händelser under matchen (såsom varningar och utvisningar) som domaren redovisar i sin domarrapport och som automatiskt sammanställs i en Fair Play-tabell. Poängberäkningen sker enligt följande:

Poängberäkning Fair Play-ligan

1 poäng: Varning
2 poäng: Målchansutvisning
3 poäng: Varning + varning = lindrig utvisning
3 poäng: Varning + målchansutvisning
4 poäng: Grov utvisning
5 poäng: Varning + grov utvisning

Säsongen 2021 utvecklades Fair Play-ligan med att det kopplas åtgärder (bestraffningar som utdöms av tävlingskommittén (TK)) genom Fair Play-trappan som enhälligt röstades igenom vid representantskapsmötet i november 2020.

Vid tre tillfällen under året sker en avstämning av läget, då beslutas om vilka åtgärder som eventuellt kommer att vidtas. Underlag för detta är den kvot per lag som räknas fram. Kvoten hittar du på StFF:s hemsida i samband med seriens tabell och rubriken ”Lagstatistik”. Underlaget kommer tas fram i tre nivåer.

Här ser du hur statistiksidan ser ut för Damer 5 A.

Matchkvoter i tre nivåer

 • Nivå 1 under 1,0 poäng/match
 • Nivå 2 mellan 1,0 – 3,5 poäng/match
 • Nivå 3 över 3,5 poäng/match

Avstämningen av matchkvoterna sker under normala förhållanden vid tre tillfällen under en säsong. 

Datum för de tre avstämningarna

 • 23 maj – Avstämning herrardamer
 • 19 aug
 • 14 okt

Om ett lag hamnar på nivå 3, över 3,5 poäng/match

 • Tävlingskommittén behandlar det som ett ärende
 • Föreningen får möjlighet att besvara ärendet
 • Tävlingskommittén tar ett beslut i ärendet utifrån de fastslagna beslutsåtgärderna
 • Beslutet kan överklagas hos Besvärskommittén (BK)

Åtgärder enligt Fair Play-trappan

 • Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin handlingsplan. Handlingsplanen skall godkännas av TK.
 • Föreningen kan ådömas en att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på domaren. Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för.
 • Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina matcher som föreningen får betala (500 kr/match)
 • Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på alla sina matcher fram till nästa avstämning där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt har en-domarsystem)
 • Förening kan tilldömas 4:e-domare i de serier som har 3-domarsystem där föreningen får stå för merkostnaden.
 • Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin handlingsplan. Handlingsplanen skall godkännas av TK.
 • Föreningen kan ådömas en att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på domaren (Matchguiden). Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för.
 • Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina matcher som föreningen får betala (500 kr/match)
 • Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på alla sina matcher fram till nästa avstämning där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt har endomarsystem)
 • Förening kan tilldömas 4:e-domare i de serier som har 3-domarsystem där föreningen får stå för merkostnaden.
 • Föreningen kan ådömas att spela sina hemmamatcher på ”neutral plan” och/eller på annan tid.
 • Förening ådöms ett poängavdrag på 2 poäng.
 • Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin handlingsplan. Handlingsplanen skall godkännas av TK.
 • Föreningen kan ådömas en att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på domaren (Matchguiden). Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för.
 • Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin handlingsplan. Handlingsplanen skall godkännas av TK.
 • Föreningen ådöms ett poängavdrag på 2–6 poäng. Poäng dras av från den nyss avslutade säsongen.
 • Föreningen ådöms ett poängavdrag på 2–6 poäng. Föreningen startar nästa säsong på minuspoäng.

Förutom dessa åtgärder kommer anmälningsavgiften till nästkommande säsong att differentieras så här:

 • Förening/lag i nivå 1 och 2 har ordinarie anmälningsavgift.
 • Förening/lag i nivå 3 erhåller en fördubblad anmälningsavgift till nästa års seriespel.

Nu går vi från 90 till 100! Se filmen!

Läs månadsbreven som skickas till seniorlagen

Vid eventuella frågor, kontakta: