Fair Play-trappan

Stockholms FF:s strategiska mål under 2021 är ”En bättre matchmiljö”. En nyhet för att närma sig det är Fair Play-trappan. Sedan 2019 har vi utsett Fair Play-vinnare, men till i år kommer det både finnas belöningar (priser från adidas) och bestraffningar (utdöms av Tävlingskommittén (TK)).

Till säsongen 2019 infördes en Fair Play-Liga för representationslagen där lagen tilldelas poäng utifrån händelser under matchen (såsom varningar och utvisningar) som domaren redovisar i sin domarrapport och som automatiskt sammanställs i en Fair Play-tabell. Poängberäkningen sker enligt följande:

Poängberäkning Fair Play-ligan

1 poäng: Varning
2 poäng: Målchansutvisning
3 poäng: Varning + varning = lindrig utvisning
3 poäng: Varning + målchansutvisning
4 poäng: Grov utvisning
5 poäng: Varning + grov utvisning

Säsongen 2021 utvecklas Fair Play-ligan med att det kopplas åtgärder (belöningar och bestraffningar) genom den nya Fair Play-trappan som enhälligt röstades igenom vid representantskapsmötet i november 2020.

Vid fyra tillfällen under året sker en avstämning av läget, då beslutas om vilka åtgärder som eventuellt kommer att vidtas. Eftersom säsongen 2021 spelas som enkelserie kommer endast två avstämningar att ske. Underlag för detta är den kvot per lag som räknas fram. Kvoten hittar du på StFF:s hemsida i samband med seriens tabell och rubriken ”Lagstatistik”. Underlaget kommer tas fram i tre nivåer.

Här ser du hur statistiksidan ser ut för Damer 5 A.

Matchkvoter i tre nivåer

 • Nivå 1 under 1,0 poäng/match
 • Nivå 2 mellan 1,0 – 3,5 poäng/match
 • Nivå 3 över 3,5 poäng/match

Avstämningen av matchkvoterna sker under normala förhållanden vid fyra tillfällen under en säsong. Med anledning av att säsongen 2021 spelas som enkelserie genomförs endast två avstämningar.

Datum för de två avstämningarna

 • 8 sep
 • 15 okt

Om ett lag hamnar på nivå 3, över 3,5 poäng/match sker följande:

 • Tävlingskommittén behandlar det som ett ärende
 • Föreningen får möjlighet att besvara ärendet
 • Tävlingskommittén tar ett beslut i ärendet utifrån de fastslagna beslutsåtgärderna
 • Beslutet kan överklagas hos Besvärskommittén

Vid den första avstämningen kan följande åtgärder vidtas:

 • Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin handlingsplan. Handlingsplanen skall godkännas av TK.
 • Föreningen kan ådömas en att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på domaren. Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för.
 • Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina matcher som föreningen får betala (500 kr/match).
 • Föreningen kan ådömas att spela med tredomarsystem på alla sina matcher fram till nästa avstämning där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt har en-domarsystem)
 • Förening kan tilldömas fjärdedomare i de serier som har tredomarsystem där föreningen får stå för merkostnaden.
 • Föreningen kan ådömas att spela sina hemmamatcher på ”neutral plan” och/eller annan tid.
 • Förening ådöms ett poängavdrag på 2–4 poäng.
 • Föreningen kan uteslutas.

Vid den andra avstämning kan följande beslut tas:

 • Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin handlingsplan. Handlingsplanen skall godkännas av TK.
 • Föreningen kan ådömas en att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på domaren. Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för.
 • Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin handlingsplan. Handlingsplanen skall godkännas av TK.
 • Föreningen ådöms ett poängavdrag på 2–6 poäng. Poäng dras av från den nyss avslutade säsongen.
 • Föreningen ådöms ett poängavdrag på 2–6 poäng. Föreningen startar nästa säsong på minuspoäng.

Förutom dessa åtgärder kommer anmälningsavgiften till nästkommande säsong att differentieras så här:

 • Förening/lag i nivå 1 och 2 har ordinarie anmälningsavgift.
 • Förening/lag i nivå 3 erhåller en fördubblad anmälningsavgift till nästa års seriespel.

Fair Play-pris till de schysstaste lagen

Det är inte bara bestraffningar som ska delas ut utan även de lag som sköter sig bäst kommer att premieras. Det lag som får lägst poängsnitt i varje serie, damer division 3–5 och herrar division 4–7 kommer att tilldelas ett Fair Play-kit från adidas bestående av:

 • Ryggsäck
 • Stål vattenflaska
 • Handduk
 • Nyckelband

Hur laget fördelar Fair Play-kittet är upp till laget, men förslagsvis delas priset ut till lagets schysstaste spelare.

Nu går vi från 90 till 100! Se filmen!

 

adidas