Futsal-SM P/F 17

Efter representantskapsbeslutet som fattades 2018 har formatet för i SM i Futsal förändrats. Eftersom förra årets säsong ställdes in på grund av pandemin innebär detta att kommande futsalsäsong är första gången som det nya formatet ska genomföras. De lag som bjuds in är med spelare födda 2005 och senare. Spelperioden sträcker sig från november till mars och är uppdelad i fyra kvalificeringssteg.

Steg 1

Spelas 11-12 december 2021 

Till Futsal-SM Ungdom gäller fri anmälan till steg 1. Utifrån hur många lag som anmält sig fastställs antalet grupper samt vilka lag som kvalificerar sig till steg 2.

Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp, enligt seriemetoden. Gruppindelningen sker genom geografisk närhet.

Uppdatering 27 oktober

Futsal-SM Ungdom Flick Steg 1 genomförs med tre 4-lags grupper, en 3 lags grupp samt två 5 lags grupp. Totalt 6 geografiskt indelade grupper. Lag 1 och 2 i respektive grupp samt de fyra bästa lag 3 kvalificerar sig till steg 3. Bästa Lag 3 utses via ranking.

Futsal-SM Ungdom Pojk Steg 1 genomförs med åtta 4-lags grupper och en 3 lags grupper. Totalt 9 geografiskt indelade grupper. Lag 1 i respektive grupp samt de sju bästa lag 2 kvalificerar sig till steg 3. Bästa Lag 2 utses via ranking.

Grupper med lag från vårt distrikt:

Flickor Grupp 3
Pojkar Grupp 2
Pojkar Grupp 3

Steg 2 – Utgår p.g.a för få anmälda lag

Spelas helgen 15-16 januari 2022

Till steg 2 kvalificerar sig 32 lag i respektive tävlingskategori. Lagen delas in i 8 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt seriemetoden. Lag 1 och 2 i respektive grupp går vidare till steg 3.

Geografisk hänsyn tas vid gruppindelningen.

Steg 3

Spelas 4-6 februari 2022

Lagen delas in i 4 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt seriemetoden. Lag 1 och 2 i respektive grupp går vidare till steg 3.

Geografisk hänsyn tas vid gruppindelning och val av spelplatser.

Uppdatering 19 januari

På grund av pandemin spelas Steg-3 som utslagningsmatcher.

Matcher med lag från distriktet:

Flickor: Storvreta IK - Stureby FF
Pojkar: Hammarby IF FF - Skogås-Trångsunds FF

Steg 4 (Slutspel)

11-13 mars 2022 i Helsingborg

Lagen delas in i 2 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt seriemetoden. Segrande lag och på andra plats placerade lagen i respektive grupp spelar semifinaler, match om tredje pris och final.

Anmälan

Anmälningsavgiften är 1 500 kr per deltagande flick- och pojklag. Anmälningsavgiften faktureras efter sista anmälningsdag.
Anmälan ska vara Svenska FF tillhanda senast den 30 september.

Tävlingsföreskrifter

Här hittar du tävlingsföreskrifterna!

Resebidrag

Förening erhåller reseersättning enligt nedanstående ersättningsmodell.

Från föreningens resa enkel väg dras 10 mil bort. Därefter betalas 150 kr per mil ut när slutsumman för enkel resa understiger 50 mil och 300 kr per mil när slutsumman för enkel resa överstiger 50 mil. Reseersättning utbetalas utan ansökan. När förening blivit utslaget ur/vunnit tävlingen insätts berättigat belopp på föreningens plus- eller bankgirokonto.

Reseavstånd uträknas enligt Eniro.se, kortast väg.

För kost- och logikostnader i samband med steg 1,2 och 3 utgår ingen ersättning.

I finalspelet svarar SvFF för kostnader för kost och logi för högst 16 spelare och 4 ledare, under förutsättning att lagen nyttjar SvFF:s erbjudande med boende i skola.

Covid-19

Vi ber er läsa igenom SvFF:s riktlinjer för Covid-19 inför tävlingens start.

Vid eventuella frågor kontakta: