Sanktionerade Cuper

I en godkänd turnering gäller Svenska Fotbollförbundets och Stockholms Fotbollförbunds tävlingsbestämmelser och föreskrifter. Samtliga föreningsarrangerade turneringar skall ha tillstånd av Stockholms Fotbollförbund.

Tillståndsansökan

  • Turnering ska spelas inom av Stockholms Fotbollförbunds tävlingskommitté fastställda tillståndsperioder.
  • Ansökan om tillstånd skickas till Stockholms Fotbollförbund (StFF), dit även turneringens tävlingsföreskrifter (TF) skickas (om TF saknas så behandlas inte ansökan). (Se exempel på tävlingsföreskrifter)
  • Ansökan skall göras på avsedd blankett för cuper 2024. Detta skall ske i god tid, senast en (1) månad innan turneringens startdatum.
  • Eventuella avsteg för StFF:s gällande tävlingsbestämmelser skall ansökas om, detta görs på ansökningsblanketten.
  • Arrangerande förening får inte i något sammanhang redovisa/publicera resultat eller tabeller i åldersklasser t.o.m. 12 år. Det får inte ske en öppen redovisad nivåindelning i tävlingen.

Kontrollera att er turnering ligger inom de av Stockholms Fotbollförbund fastställda tillståndsperioderna 2024.

Matcherna får ej kollidera med av Stockholms Fotbollförbund arrangerad tävlingsverksamhet.

Anvisning gällande korande av cupsegrare.pdf

Sanktionerade cuper Uppdaterad 240514