Samarbetspartners

Våra samarbetspartners är ovärderliga för Stockholms Fotbollförbund. Tillsammans gör vi skillnad i Stockholmsfotbollen.

Stockholms Fotbollförbund har lanserat 50/50-fonden, ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm. Huvudsamarbetspartner för initiativet är Ellevio som därmed tar ytterligare ett grepp i sin satsning på unga tjejer.

Stockholms FF och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt i föreningar som verkar i distriktets verksamhetsområde. Stockholms FF:s styrka är att kunna dela ut det ekonomiska bidraget nära föreningen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet. Stockholms FF:s strategiska fokusområde är att leverera visionen: "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar".

Exempel på ansökningar:

  • Projekt som syftar till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden
  • Initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare
  • Initiativ för att rekrytera och behålla kvinnliga ledare
  • Projekt som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

Ellevio - ditt elnätsbolag - vi tar elen hem till dig

Syftet med projektet är att utöka antalet unga vuxna med utbildning i socioekonomiskt utsatta områden och där idrotten kan stärkas.  Projektets fas 1 är igång, vilket innebär att projektledaren har träffat deltagarna och intervjuat dem om deras utbildningsnivå, erfarenheter och önskemål. Gruppen har också diskuterat StFF:s värdegrund, genomfört Tränarutbildning C och nätverkat. I vår väntar en uppföljning. Samarbetspartner kring Den nya generationens ledare är Folksam.

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

Försäkringar och sparande - Folksam

2020 startade Stockholms Fotbollförbund två nätverk för kvinnor, en med målgruppen tränare och en för styrelsemedlemmar. Syftet med bägge nätverken är att få fler kvinnor att engagera sig inom fotbollen och det ordnas regelbundna träffar där bland annat föreläsare bjuds in och erfarenhetsutbyten sker. Det finns även en Facebook-grupp för respektive nätverk. Grupperna är privata så du behöver ansöka för att komma med.

Här hittar du Facebook-gruppen för tränare
Här hittar du Facebook-gruppen för förtroendevalda

Samarbetspartners kring nätverken är Folksam.

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök våra samarbetspartners:

Försäkringar och sparande - Folksam

Under 2020 initierade StFF ett projekt där man riktar in sig på mammor till de barn som börjar i fotbollsskolor. Vi har bland annat besökt Värtans IK och Älvsjö AIK för att presentera hur svensk fotboll är uppbyggd, hur StFF arbetar och påvisat fördelar med kvinnor i tränarroller. Samarbetspartner kring Mammor i fotbollsskolor är Ellevio.

Läs om Mammor i Älvsjö AIK:s knatteskola

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

Ellevio - ditt elnätsbolag - vi tar elen hem till dig

Under våren 2020 initierade Stockholms Fotbollförbund projektet ”Tillsammans för en tryggare matchmiljö”, vars syfte är att lyfta fram domarna, stötta dem och påvisa behovet av en förändring av alla inblandades medverkan vid fotbollsplanerna. Projektets olika aktiviteter har fått uppskattning av domarna och uppmärksamhet i media, förhoppningsvis leder det till att spelare, ledare och publik tänker till en extra gång innan de tilltalar domarna negativt. Projektet fortlöper i vår verksamhet. Samarbetspartners kring Tillsammans för en tryggare matchmiljö är adidas.

Vid eventuella frågor kontakta:

Besök vår samarbetspartner:

adidas Officiella Webbplats Sverige | Sportkläder

Förutom ovanstående partners har vi även samarbete med:

Ullmax