Widgets

Widgets är små scripts som ni kan generera och infoga på lagets eller föreningens hemsida, på det viset kan ni alltid ha uppdaterad information från StFF på era egna hemsidor. Dock går det inte att länka till den nya hemsidan.
Läs mer om widgets på svenskfotboll.se

Vid eventuella frågor, kontakta: